Vågsurfprognos översikt
↑ Klicka på menyknappen för fler alternativ för dessa spots.
59290
↑ Länk till karta med aktuell vind.
Spots inom postnummerområde 59290.
Listan rymmer spots för alla.
Per dag visas den spot som har den bästa vågsurfprognosen.
↓ Vågsurfprognosen visar de tre bästa timmarnas genomsnittliga våghöjd i surfbara vågriktningar mellan solens uppgång och nedgång.
Genomsnittlig våghöjd visas tillsammans med klockslagen för de bästa tre timmarna.
Ytterligare våg- och vindinformation visas och alla värden är genomsnitt för den aktuella tidsperioden.
Förväntat väder för de tre bästa timmarna visas.
Klicka dagnamn för att öppna dagprognos.
Klicka på vågsurfprognos i decimeter för att öppna spotsida.
Klicka spotnamn för att öppna karta.
Klicka på stad/region/land för att välja område.
LÖRDAG • 4/2
Vågsurfprognos saknas
Se om det finns för en annan dag i listan.
Eller testa ett annat område i huvudmenyn.
SÖNDAG • 5/2
Vågsurfprognos saknas
Se om det finns för en annan dag i listan.
Eller testa ett annat område i huvudmenyn.
MÅNDAG • 6/2
Vågsurfprognos saknas
Se om det finns för en annan dag i listan.
Eller testa ett annat område i huvudmenyn.
TISDAG • 7/2
Vågsurfprognos saknas
Se om det finns för en annan dag i listan.
Eller testa ett annat område i huvudmenyn.
ONSDAG • 8/2
Vågsurfprognos saknas
Se om det finns för en annan dag i listan.
Eller testa ett annat område i huvudmenyn.
TORSDAG • 9/2
Vågsurfprognos saknas
Se om det finns för en annan dag i listan.
Eller testa ett annat område i huvudmenyn.