Vågsurfprognos söndag
↑ Klicka på menyknappen för fler alternativ för dessa spots.
623 79
↑ Länk till karta med aktuell vind.
Spots med postnummer 623 79.
Listan rymmer spots för alla.
Här visas de spots som har den bästa vågsurfprognosen på vald dag.
↑ Välj dag för vågsurfprognos ovan.
↓ Vågsurfprognosen visar de tre bästa timmarnas genomsnittliga våghöjd i surfbara vågriktningar mellan solens uppgång och nedgång.
Genomsnittlig våghöjd visas tillsammans med klockslagen för de bästa tre timmarna.
Ytterligare våg- och vindinformation visas och alla värden är genomsnitt för den aktuella tidsperioden.
Förväntat väder för de tre bästa timmarna visas.
Klicka på vågsurfprognos i dm för att öppna spotsida.
Klicka spotnamn för att öppna karta.
Klicka på stad/region/land för att välja område.
Kovik • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
O 93°Vågor O 93°4 dm • 2.4 sek
O 86°Vind O 86°3.0 m/s • Byvind 5.6 m/s
Lätt snöfall • 1.0°CLätt snöfall 1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Klintehamn/Gotlands län/Sverige
08:00 2.1 dm • N 2° • -0.5° • 4/12 08:003.3 dm • O 94° • -0.3° • 4/12 09:003.4 dm • O 93° • -0.2° • 4/12 10:003.4 dm • O 93° • 0.0° • 4/12 11:003.6 dm • O 93° • 1.2° • 4/12 12:003.7 dm • O 94° • 1.3° • 4/12 13:003.9 dm • O 94° • 1.3° • 4/12 14:00 14:00
15:00 4 dm • O 96° • 1.2° • 4/12 15:00 15:00
Tjurudden • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
O 93°Vågor O 93°4 dm • 2.4 sek
O 85°Vind O 85°3.0 m/s • Byvind 5.6 m/s
Lätt snöfall • 0.9°CLätt snöfall 0.9°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Klintehamn/Gotlands län/Sverige
08:00 2.1 dm • N 2° • -0.6° • 4/12 08:003.3 dm • O 94° • -0.4° • 4/12 09:003.4 dm • O 93° • -0.2° • 4/12 10:003.4 dm • O 93° • -0.1° • 4/12 11:003.6 dm • O 93° • 1.1° • 4/12 12:003.7 dm • O 94° • 1.3° • 4/12 13:003.9 dm • O 94° • 1.2° • 4/12 14:00 14:00
15:00 4 dm • O 96° • 1.1° • 4/12 15:00 15:00