Vågsurfprognos söndag
↑ Klicka på menyknappen för fler alternativ för dessa spots.
623 79
↑ Länk till karta med aktuell vind.
Spots med postnummer 623 79.
Listan rymmer spots för alla.
Här visas de spots som har den bästa vågsurfprognosen på vald dag.
↑ Välj dag för vågsurfprognos ovan.
↓ Vågsurfprognosen visar de tre bästa timmarnas genomsnittliga våghöjd i surfbara vågriktningar mellan solens uppgång och nedgång.
Genomsnittlig våghöjd visas tillsammans med klockslagen för de bästa tre timmarna.
Ytterligare våg- och vindinformation visas och alla värden är genomsnitt för den aktuella tidsperioden.
Förväntat väder för de tre bästa timmarna visas.
Klicka på vågsurfprognos i dm för att öppna spotsida.
Klicka spotnamn för att öppna karta.
Klicka på stad/region/land för att välja område.
Kovik • 9 dmBästa surfbara vågorna under angiven period12-15
V 266°Vågor V 266°9 dm • 3.6 sek
V 263°Vind V 263°6.2 m/s • Byvind 11.4 m/s
Halvklart • 3.8°CHalvklart 3.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Klintehamn/Gotlands län/Sverige
Tjurudden • 9 dmBästa surfbara vågorna under angiven period12-15
V 266°Vågor V 266°9 dm • 3.6 sek
V 263°Vind V 263°6.8 m/s • Byvind 11.1 m/s
Halvklart • 3.9°CHalvklart 3.9°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Klintehamn/Gotlands län/Sverige