Vågsurfprognos söndag
↑ Klicka på menyknappen för fler alternativ för dessa spots.
62360
↑ Länk till karta med aktuell vind.
Spots inom postnummerområde 62360.
Listan rymmer spots för alla.
Här visas de spots som har den bästa vågsurfprognosen på vald dag.
↑ Välj dag för vågsurfprognos ovan.
↓ Vågsurfprognosen visar de tre bästa timmarnas genomsnittliga våghöjd i surfbara vågriktningar mellan solens uppgång och nedgång.
Genomsnittlig våghöjd visas tillsammans med klockslagen för de bästa tre timmarna.
Ytterligare våg- och vindinformation visas och alla värden är genomsnitt för den aktuella tidsperioden.
Förväntat väder för de tre bästa timmarna visas.
Klicka på vågsurfprognos i dm för att öppna spotsida.
Klicka spotnamn för att öppna karta.
Klicka på stad/region/land för att välja område.
Ardreviken • 8 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
OSO 109°Vågor OSO 109°8 dm • 3.2 sek
O 87°Vind O 87°3.6 m/s • Byvind 6.2 m/s
Halvklart • 1.3°CHalvklart 1.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Katthammarsvik/Gotlands län/Sverige
08:00 2.8 dm • OSO 103° • 0.9° • 4/12 08:006.6 dm • OSO 106° • 1.0° • 4/12 09:007.1 dm • OSO 107° • 1.0° • 4/12 10:007.5 dm • OSO 108° • 1.0° • 4/12 11:007.9 dm • OSO 109° • 1.4° • 4/12 12:008.2 dm • OSO 110° • 1.4° • 4/12 13:008.6 dm • OSO 110° • 1.4° • 4/12 14:00 14:00
15:00 9.1 dm • OSO 111° • 1.5° • 4/12 15:00 15:00
Grogarn • 8 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
OSO 109°Vågor OSO 109°8 dm • 3.2 sek
O 89°Vind O 89°3.8 m/s • Byvind 6.3 m/s
Halvklart • 1.4°CHalvklart 1.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Katthammarsvik/Gotlands län/Sverige
08:00 3.2 dm • O 89° • 1.1° • 4/12 08:006.6 dm • OSO 106° • 1.2° • 4/12 09:007.1 dm • OSO 107° • 1.1° • 4/12 10:007.5 dm • OSO 108° • 1.1° • 4/12 11:007.9 dm • OSO 109° • 1.5° • 4/12 12:008.2 dm • OSO 110° • 1.5° • 4/12 13:008.6 dm • OSO 110° • 1.5° • 4/12 14:00 14:00
15:00 9.1 dm • OSO 111° • 1.6° • 4/12 15:00 15:00
JRP • 8 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
OSO 109°Vågor OSO 109°8 dm • 3.2 sek
O 88°Vind O 88°3.6 m/s • Byvind 6.4 m/s
Halvklart • 1.3°CHalvklart 1.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Katthammarsvik/Gotlands län/Sverige
08:00 2.8 dm • O 93° • 1.0° • 4/12 08:006.6 dm • OSO 106° • 1.0° • 4/12 09:007.1 dm • OSO 107° • 1.0° • 4/12 10:007.5 dm • OSO 108° • 1.0° • 4/12 11:007.9 dm • OSO 109° • 1.4° • 4/12 12:008.2 dm • OSO 110° • 1.4° • 4/12 13:008.6 dm • OSO 110° • 1.4° • 4/12 14:00 14:00
15:00 9.1 dm • OSO 111° • 1.5° • 4/12 15:00 15:00
Kattvik • 8 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
OSO 109°Vågor OSO 109°8 dm • 3.2 sek
O 89°Vind O 89°3.6 m/s • Byvind 6.2 m/s
Halvklart • 1.3°CHalvklart 1.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Katthammarsvik/Gotlands län/Sverige
08:00 2.8 dm • O 93° • 1.0° • 4/12 08:006.6 dm • OSO 106° • 1.0° • 4/12 09:007.1 dm • OSO 107° • 1.0° • 4/12 10:007.5 dm • OSO 108° • 1.0° • 4/12 11:007.9 dm • OSO 109° • 1.4° • 4/12 12:008.2 dm • OSO 110° • 1.4° • 4/12 13:008.6 dm • OSO 110° • 1.4° • 4/12 14:00 14:00
15:00 9.1 dm • OSO 111° • 1.5° • 4/12 15:00 15:00
Lausviken • 8 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
OSO 109°Vågor OSO 109°8 dm • 3.2 sek
O 90°Vind O 90°4.4 m/s • Byvind 7.5 m/s
Halvklart • 1.7°CHalvklart 1.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ljugarn/Gotlands län/Sverige
08:00 2.8 dm • OSO 103° • 1.5° • 4/12 08:006.6 dm • OSO 106° • 1.5° • 4/12 09:007.1 dm • OSO 107° • 1.6° • 4/12 10:007.5 dm • OSO 108° • 1.6° • 4/12 11:007.9 dm • OSO 109° • 1.7° • 4/12 12:008.2 dm • OSO 110° • 1.8° • 4/12 13:008.6 dm • OSO 110° • 1.7° • 4/12 14:00 14:00
15:00 9.1 dm • OSO 111° • 1.8° • 4/12 15:00 15:00
Ljugarn • 8 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
OSO 109°Vågor OSO 109°8 dm • 3.2 sek
O 86°Vind O 86°3.4 m/s • Byvind 6.1 m/s
Halvklart • 1.2°CHalvklart 1.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ljugarn/Gotlands län/Sverige
08:00 2.8 dm • OSO 103° • 0.7° • 4/12 08:006.6 dm • OSO 106° • 0.8° • 4/12 09:007.1 dm • OSO 107° • 0.9° • 4/12 10:007.5 dm • OSO 108° • 0.9° • 4/12 11:007.9 dm • OSO 109° • 1.3° • 4/12 12:008.2 dm • OSO 110° • 1.4° • 4/12 13:008.6 dm • OSO 110° • 1.4° • 4/12 14:00 14:00
15:00 9.1 dm • OSO 111° • 1.4° • 4/12 15:00 15:00
Natviksudd • 8 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
OSO 109°Vågor OSO 109°8 dm • 3.2 sek
O 89°Vind O 89°3.8 m/s • Byvind 6.4 m/s
Halvklart • 1.4°CHalvklart 1.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Katthammarsvik/Gotlands län/Sverige
08:00 3.2 dm • O 89° • 1.1° • 4/12 08:006.6 dm • OSO 106° • 1.2° • 4/12 09:007.1 dm • OSO 107° • 1.1° • 4/12 10:007.5 dm • OSO 108° • 1.1° • 4/12 11:007.9 dm • OSO 109° • 1.5° • 4/12 12:008.2 dm • OSO 110° • 1.5° • 4/12 13:008.6 dm • OSO 110° • 1.6° • 4/12 14:00 14:00
15:00 9.1 dm • OSO 111° • 1.6° • 4/12 15:00 15:00
Sandviken • 8 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
OSO 109°Vågor OSO 109°8 dm • 3.2 sek
O 88°Vind O 88°3.8 m/s • Byvind 6.5 m/s
Halvklart • 1.4°CHalvklart 1.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Katthammarsvik/Gotlands län/Sverige
08:00 3.2 dm • O 89° • 1.1° • 4/12 08:006.6 dm • OSO 106° • 1.2° • 4/12 09:007.1 dm • OSO 107° • 1.1° • 4/12 10:007.5 dm • OSO 108° • 1.1° • 4/12 11:007.9 dm • OSO 109° • 1.5° • 4/12 12:008.2 dm • OSO 110° • 1.5° • 4/12 13:008.6 dm • OSO 110° • 1.5° • 4/12 14:00 14:00
15:00 9.1 dm • OSO 111° • 1.6° • 4/12 15:00 15:00
Sjaustru • 8 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
OSO 109°Vågor OSO 109°8 dm • 3.2 sek
O 87°Vind O 87°3.6 m/s • Byvind 6.2 m/s
Halvklart • 1.3°CHalvklart 1.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Katthammarsvik/Gotlands län/Sverige
08:00 2.8 dm • OSO 103° • 0.9° • 4/12 08:006.6 dm • OSO 106° • 1.0° • 4/12 09:007.1 dm • OSO 107° • 1.0° • 4/12 10:007.5 dm • OSO 108° • 1.0° • 4/12 11:007.9 dm • OSO 109° • 1.4° • 4/12 12:008.2 dm • OSO 110° • 1.4° • 4/12 13:008.6 dm • OSO 110° • 1.4° • 4/12 14:00 14:00
15:00 9.1 dm • OSO 111° • 1.5° • 4/12 15:00 15:00
Västviken • 8 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
OSO 109°Vågor OSO 109°8 dm • 3.2 sek
O 88°Vind O 88°3.6 m/s • Byvind 6.4 m/s
Halvklart • 1.3°CHalvklart 1.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Katthammarsvik/Gotlands län/Sverige
08:00 2.8 dm • O 93° • 1.0° • 4/12 08:006.6 dm • OSO 106° • 1.0° • 4/12 09:007.1 dm • OSO 107° • 1.0° • 4/12 10:007.5 dm • OSO 108° • 1.0° • 4/12 11:007.9 dm • OSO 109° • 1.4° • 4/12 12:008.2 dm • OSO 110° • 1.4° • 4/12 13:008.6 dm • OSO 110° • 1.4° • 4/12 14:00 14:00
15:00 9.1 dm • OSO 111° • 1.5° • 4/12 15:00 15:00