Vågsurfprognos torsdag
↑ Klicka på menyknappen för fler alternativ för dessa spots.
30000
↑ Länk till karta med aktuell vind.
Spots inom postnummerområde 30000.
Listan rymmer spots för alla.
Här visas de spots som har den bästa vågsurfprognosen på vald dag.
↑ Välj dag för vågsurfprognos ovan.
↓ Vågsurfprognosen visar de tre bästa timmarnas genomsnittliga våghöjd i surfbara vågriktningar mellan solens uppgång och nedgång.
Genomsnittlig våghöjd visas tillsammans med klockslagen för de bästa tre timmarna.
Ytterligare våg- och vindinformation visas och alla värden är genomsnitt för den aktuella tidsperioden.
Förväntat väder för de tre bästa timmarna visas.
Klicka på vågsurfprognos i dm för att öppna spotsida.
Klicka spotnamn för att öppna karta.
Klicka på stad/region/land för att välja område.
Bergkvara udde • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 219°Vågor SV 219°12 dm • 4.3 sek
VNV 286°Vind VNV 286°2.9 m/s • Byvind 5.4 m/s
Mest klart väder • -3.5°CMest klart väder -3.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Bergkvara/Kalmar län/Sverige
08:00 13 dm • SSV 213° • -4.0° • 8/12 08:0012.6 dm • SV 217° • -3.6° • 8/12 09:0012.1 dm • SV 221° • -3.3° • 8/12 10:0011.7 dm • SV 226° • -3.0° • 8/12 11:0011.4 dm • SV 230° • -1.2° • 8/12 12:0011.1 dm • SV 235° • -0.9° • 8/12 13:0010.8 dm • VSV 239° • -0.8° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.2 dm • VSV 240° • -0.7° • 8/12 15:00 15:00
Gisslevik • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 219°Vågor SV 219°12 dm • 4.3 sek
NNV 337°Vind NNV 337°3.5 m/s • Byvind 6.2 m/s
Mest klart väder • -0.8°CMest klart väder -0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Torhamn/Blekinge län/Sverige
08:00 13 dm • SSV 213° • -1.3° • 8/12 08:0012.6 dm • SV 217° • -0.9° • 8/12 09:0012.1 dm • SV 221° • -0.6° • 8/12 10:0011.7 dm • SV 226° • -0.3° • 8/12 11:0011.4 dm • SV 230° • 1.8° • 8/12 12:0011.1 dm • SV 235° • 2.1° • 8/12 13:0010.8 dm • VSV 239° • 2.3° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.2 dm • VSV 240° • 2.4° • 8/12 15:00 15:00
Grönhögen • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 219°Vågor SV 219°12 dm • 4.3 sek
V 281°Vind V 281°4.8 m/s • Byvind 8.0 m/s
Mest klart väder • -0.2°CMest klart väder -0.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Degerhamn/Kalmar län/Sverige
08:00 13 dm • SSV 213° • -0.6° • 8/12 08:0012.6 dm • SV 217° • -0.3° • 8/12 09:0012.1 dm • SV 221° • 0.0° • 8/12 10:0011.7 dm • SV 226° • 0.2° • 8/12 11:0011.4 dm • SV 230° • 1.8° • 8/12 12:0011.1 dm • SV 235° • 2.1° • 8/12 13:0010.8 dm • VSV 239° • 2.4° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.2 dm • VSV 240° • 2.6° • 8/12 15:00 15:00
Herrgårdsv • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 219°Vågor SV 219°12 dm • 4.3 sek
NNV 340°Vind NNV 340°3.3 m/s • Byvind 6.0 m/s
Mest klart väder • -1.0°CMest klart väder -1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Tjurkö/Blekinge län/Sverige
08:00 13 dm • SSV 213° • -1.5° • 8/12 08:0012.6 dm • SV 217° • -1.2° • 8/12 09:0012.1 dm • SV 221° • -0.8° • 8/12 10:0011.7 dm • SV 226° • -0.5° • 8/12 11:0011.4 dm • SV 230° • 1.6° • 8/12 12:0011.1 dm • SV 235° • 2.0° • 8/12 13:0010.8 dm • VSV 239° • 2.1° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.2 dm • VSV 240° • 2.2° • 8/12 15:00 15:00
Kristianopel • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 219°Vågor SV 219°12 dm • 4.3 sek
NV 325°Vind NV 325°3.8 m/s • Byvind 6.8 m/s
Mest klart väder • -1.2°CMest klart väder -1.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Fågelmara/Blekinge län/Sverige
08:00 13 dm • SSV 213° • -1.7° • 8/12 08:0012.6 dm • SV 217° • -1.3° • 8/12 09:0012.1 dm • SV 221° • -1.0° • 8/12 10:0011.7 dm • SV 226° • -0.6° • 8/12 11:0011.4 dm • SV 230° • 1.2° • 8/12 12:0011.1 dm • SV 235° • 1.6° • 8/12 13:0010.8 dm • VSV 239° • 1.7° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.2 dm • VSV 240° • 1.8° • 8/12 15:00 15:00
Petersvik • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 219°Vågor SV 219°12 dm • 4.3 sek
NNV 337°Vind NNV 337°3.5 m/s • Byvind 6.2 m/s
Mest klart väder • -0.8°CMest klart väder -0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Torhamn/Blekinge län/Sverige
08:00 13 dm • SSV 213° • -1.3° • 8/12 08:0012.6 dm • SV 217° • -0.9° • 8/12 09:0012.1 dm • SV 221° • -0.6° • 8/12 10:0011.7 dm • SV 226° • -0.3° • 8/12 11:0011.4 dm • SV 230° • 1.8° • 8/12 12:0011.1 dm • SV 235° • 2.2° • 8/12 13:0010.8 dm • VSV 239° • 2.3° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.2 dm • VSV 240° • 2.4° • 8/12 15:00 15:00
Skäppevik • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 219°Vågor SV 219°12 dm • 4.3 sek
VNV 286°Vind VNV 286°2.8 m/s • Byvind 5.4 m/s
Mest klart väder • -3.5°CMest klart väder -3.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Bergkvara/Kalmar län/Sverige
08:00 13 dm • SSV 213° • -4.0° • 8/12 08:0012.6 dm • SV 217° • -3.6° • 8/12 09:0012.1 dm • SV 221° • -3.3° • 8/12 10:0011.7 dm • SV 226° • -3.0° • 8/12 11:0011.4 dm • SV 230° • -1.2° • 8/12 12:0011.1 dm • SV 235° • -0.9° • 8/12 13:0010.8 dm • VSV 239° • -0.8° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.2 dm • VSV 240° • -0.7° • 8/12 15:00 15:00
Stumholmen • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 219°Vågor SV 219°12 dm • 4.3 sek
NNV 340°Vind NNV 340°3.1 m/s • Byvind 5.9 m/s
Mest klart väder • -1.2°CMest klart väder -1.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Karlskrona/Blekinge län/Sverige
08:00 13 dm • SSV 213° • -1.7° • 8/12 08:0012.6 dm • SV 217° • -1.3° • 8/12 09:0012.1 dm • SV 221° • -1.0° • 8/12 10:0011.7 dm • SV 226° • -0.6° • 8/12 11:0011.4 dm • SV 230° • 1.5° • 8/12 12:0011.1 dm • SV 235° • 1.9° • 8/12 13:0010.8 dm • VSV 239° • 2.0° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.2 dm • VSV 240° • 2.0° • 8/12 15:00 15:00
Torhamn • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 219°Vågor SV 219°12 dm • 4.3 sek
NNV 337°Vind NNV 337°3.6 m/s • Byvind 6.3 m/s
Mest klart väder • -0.4°CMest klart väder -0.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Torhamn/Blekinge län/Sverige
08:00 13 dm • SSV 213° • -0.8° • 8/12 08:0012.6 dm • SV 217° • -0.5° • 8/12 09:0012.1 dm • SV 221° • -0.2° • 8/12 10:0011.7 dm • SV 226° • 0.1° • 8/12 11:0011.4 dm • SV 230° • 2.2° • 8/12 12:0011.1 dm • SV 235° • 2.5° • 8/12 13:0010.8 dm • VSV 239° • 2.6° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.2 dm • VSV 240° • 2.7° • 8/12 15:00 15:00
Utklippan • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 219°Vågor SV 219°12 dm • 4.3 sek
VNV 288°Vind VNV 288°3.9 m/s • Byvind 6.5 m/s
Mest klart väder • 0.2°CMest klart väder 0.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Torhamn/Blekinge län/Sverige
08:00 13 dm • SSV 213° • -0.2° • 8/12 08:0012.6 dm • SV 217° • 0.1° • 8/12 09:0012.1 dm • SV 221° • 0.3° • 8/12 10:0011.7 dm • SV 226° • 0.6° • 8/12 11:0011.4 dm • SV 230° • 2.6° • 8/12 12:0011.1 dm • SV 235° • 2.9° • 8/12 13:0010.8 dm • VSV 239° • 3.1° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.2 dm • VSV 240° • 3.2° • 8/12 15:00 15:00
Ölands S udde • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 219°Vågor SV 219°12 dm • 4.3 sek
V 281°Vind V 281°5.0 m/s • Byvind 8.2 m/s
Mest klart väder • 0.3°CMest klart väder 0.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Degerhamn/Kalmar län/Sverige
08:00 13 dm • SSV 213° • 0.0° • 8/12 08:0012.6 dm • SV 217° • 0.2° • 8/12 09:0012.1 dm • SV 221° • 0.4° • 8/12 10:0011.7 dm • SV 226° • 0.7° • 8/12 11:0011.4 dm • SV 230° • 2.3° • 8/12 12:0011.1 dm • SV 235° • 2.5° • 8/12 13:0010.8 dm • VSV 239° • 2.7° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.2 dm • VSV 240° • 3.0° • 8/12 15:00 15:00
Bjärbybadet • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period09-12
SSV 211°Vågor SSV 211°12 dm • 4.2 sek
V 261°Vind V 261°3.9 m/s • Byvind 7.0 m/s
Växlande molnighet • -1.8°CVäxlande molnighet -1.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Färjestaden/Kalmar län/Sverige
08:00 11.2 dm • SSV 201° • -2.5° • 8/12 08:0011.7 dm • SSV 205° • -2.3° • 8/12 09:0012.2 dm • SSV 209° • -2.2° • 8/12 10:0012.7 dm • SSV 213° • -2.0° • 8/12 11:0012.2 dm • SV 215° • -0.6° • 8/12 12:0011.6 dm • SV 218° • -0.4° • 8/12 13:0011.1 dm • SV 220° • -0.1° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.8 dm • SV 221° • 0.2° • 8/12 15:00 15:00
Bläsinge • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period09-12
SSV 211°Vågor SSV 211°12 dm • 4.2 sek
V 262°Vind V 262°4.1 m/s • Byvind 7.2 m/s
Växlande molnighet • -1.6°CVäxlande molnighet -1.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Färjestaden/Kalmar län/Sverige
08:00 11.2 dm • SSV 201° • -2.4° • 8/12 08:0011.7 dm • SSV 205° • -2.2° • 8/12 09:0012.2 dm • SSV 209° • -2.0° • 8/12 10:0012.7 dm • SSV 213° • -1.8° • 8/12 11:0012.2 dm • SV 215° • -0.4° • 8/12 12:0011.6 dm • SV 218° • -0.2° • 8/12 13:0011.1 dm • SV 220° • 0.1° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.8 dm • SV 221° • 0.4° • 8/12 15:00 15:00
Södra Sandby • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period09-12
SSV 211°Vågor SSV 211°12 dm • 4.2 sek
V 263°Vind V 263°4.2 m/s • Byvind 7.3 m/s
Växlande molnighet • -1.4°CVäxlande molnighet -1.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Färjestaden/Kalmar län/Sverige
08:00 11.2 dm • SSV 201° • -2.2° • 8/12 08:0011.7 dm • SSV 205° • -2.0° • 8/12 09:0012.2 dm • SSV 209° • -1.8° • 8/12 10:0012.7 dm • SSV 213° • -1.6° • 8/12 11:0012.2 dm • SV 215° • -0.2° • 8/12 12:0011.6 dm • SV 218° • 0.0° • 8/12 13:0011.1 dm • SV 220° • 0.3° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.8 dm • SV 221° • 0.5° • 8/12 15:00 15:00
Ålebäck • 12 dmBästa surfbara vågorna under angiven period09-12
SSV 211°Vågor SSV 211°12 dm • 4.2 sek
V 263°Vind V 263°4.2 m/s • Byvind 7.4 m/s
Växlande molnighet • -1.3°CVäxlande molnighet -1.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Färjestaden/Kalmar län/Sverige
08:00 11.2 dm • SSV 201° • -2.1° • 8/12 08:0011.7 dm • SSV 205° • -1.9° • 8/12 09:0012.2 dm • SSV 209° • -1.7° • 8/12 10:0012.7 dm • SSV 213° • -1.5° • 8/12 11:0012.2 dm • SV 215° • -0.1° • 8/12 12:0011.6 dm • SV 218° • 0.1° • 8/12 13:0011.1 dm • SV 220° • 0.4° • 8/12 14:00 14:00
15:00 10.8 dm • SV 221° • 0.6° • 8/12 15:00 15:00
Sotavento • 10 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
V 274°Vågor V 274°10 dm • 4.2 sek
SV 228°Vind SV 228°3.4 m/s • Byvind 9.9 m/s
Lätt regn • 21.1°CLätt regn 21.1°C. 
Baserat på data från 2 vädertjänster
Las Palmas/Kanarieöarna/Spanien
08:00 10.4 dm • V 272° • 21.1° • 8/12 08:0010.2 dm • V 273° • 21.1° • 8/12 09:0010 dm • V 275° • 21.1° • 8/12 10:009.7 dm • V 275° • 21.1° • 8/12 11:009.4 dm • V 276° • 21.2° • 8/12 12:009.1 dm • V 276° • 21.2° • 8/12 13:008.8 dm • V 276° • 21.2° • 8/12 14:00 14:00
15:00 8.5 dm • V 276° • 21.2° • 8/12 15:008.2 dm • V 276° • 21.1° • 8/12 16:008.1 dm • V 276° • 21.0° • 8/12 17:007.9 dm • V 276° • 21.0° • 8/12 18:00 18:00
Alvedsjö • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SV 217°Vågor SV 217°7 dm • 3.4 sek
VSV 246°Vind VSV 246°4.4 m/s • Byvind 6.3 m/s
Mest klart väder • -1.8°CMest klart väder -1.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Löttorp/Kalmar län/Sverige
08:00 4.1 dm • S 183° • -2.6° • 8/12 08:004.9 dm • SSV 192° • -2.5° • 8/12 09:005.8 dm • SSV 202° • -2.5° • 8/12 10:006.6 dm • SSV 212° • -2.4° • 8/12 11:006.7 dm • SV 215° • -1.6° • 8/12 12:006.8 dm • SV 219° • -1.6° • 8/12 13:006.9 dm • SV 222° • -1.4° • 8/12 14:00 14:00
15:00 6.5 dm • SV 224° • -1.4° • 8/12 15:00 15:00
Byrum • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SV 217°Vågor SV 217°7 dm • 3.4 sek
VSV 246°Vind VSV 246°4.4 m/s • Byvind 6.3 m/s
Mest klart väder • -1.7°CMest klart väder -1.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Löttorp/Kalmar län/Sverige
08:00 4.1 dm • S 183° • -2.6° • 8/12 08:004.9 dm • SSV 192° • -2.5° • 8/12 09:005.8 dm • SSV 202° • -2.4° • 8/12 10:006.6 dm • SSV 212° • -2.3° • 8/12 11:006.7 dm • SV 215° • -1.6° • 8/12 12:006.8 dm • SV 219° • -1.5° • 8/12 13:006.9 dm • SV 222° • -1.5° • 8/12 14:00 14:00
15:00 6.5 dm • SV 224° • -1.4° • 8/12 15:00 15:00
Högby fyr • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SV 217°Vågor SV 217°7 dm • 3.4 sek
VSV 258°Vind VSV 258°4.8 m/s • Byvind 6.6 m/s
Mest klart väder • -1.4°CMest klart väder -1.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Löttorp/Kalmar län/Sverige
08:00 4.1 dm • S 183° • -2.2° • 8/12 08:004.9 dm • SSV 192° • -2.1° • 8/12 09:005.8 dm • SSV 202° • -2.1° • 8/12 10:006.6 dm • SSV 212° • -2.0° • 8/12 11:006.7 dm • SV 215° • -1.3° • 8/12 12:006.8 dm • SV 219° • -1.3° • 8/12 13:006.9 dm • SV 222° • -1.2° • 8/12 14:00 14:00
15:00 6.5 dm • SV 224° • -1.0° • 8/12 15:00 15:00
Kårehamn • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SV 217°Vågor SV 217°7 dm • 3.4 sek
VSV 245°Vind VSV 245°4.2 m/s • Byvind 6.3 m/s
Mest klart väder • -1.1°CMest klart väder -1.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Köpingsvik/Kalmar län/Sverige
08:00 4.1 dm • S 183° • -2.1° • 8/12 08:004.9 dm • SSV 192° • -2.0° • 8/12 09:005.8 dm • SSV 202° • -1.9° • 8/12 10:006.6 dm • SSV 212° • -1.8° • 8/12 11:006.7 dm • SV 215° • -1.0° • 8/12 12:006.8 dm • SV 219° • -0.9° • 8/12 13:006.9 dm • SV 222° • -0.6° • 8/12 14:00 14:00
15:00 6.5 dm • SV 224° • -0.3° • 8/12 15:00 15:00
Köpingsvik • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SV 217°Vågor SV 217°7 dm • 3.4 sek
VSV 242°Vind VSV 242°3.8 m/s • Byvind 6.2 m/s
Mest klart väder • -1.6°CMest klart väder -1.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Köpingsvik/Kalmar län/Sverige
08:00 4.1 dm • S 183° • -2.6° • 8/12 08:004.9 dm • SSV 192° • -2.5° • 8/12 09:005.8 dm • SSV 202° • -2.5° • 8/12 10:006.6 dm • SSV 212° • -2.3° • 8/12 11:006.7 dm • SV 215° • -1.6° • 8/12 12:006.8 dm • SV 219° • -1.5° • 8/12 13:006.9 dm • SV 222° • -1.2° • 8/12 14:00 14:00
15:00 6.5 dm • SV 224° • -0.9° • 8/12 15:00 15:00
Sandvik • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SV 217°Vågor SV 217°7 dm • 3.4 sek
VSV 244°Vind VSV 244°4.4 m/s • Byvind 6.5 m/s
Mest klart väder • -1.0°CMest klart väder -1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Borgholm/Kalmar län/Sverige
08:00 4.1 dm • S 183° • -2.1° • 8/12 08:004.9 dm • SSV 192° • -2.0° • 8/12 09:005.8 dm • SSV 202° • -1.8° • 8/12 10:006.6 dm • SSV 212° • -1.7° • 8/12 11:006.7 dm • SV 215° • -0.9° • 8/12 12:006.8 dm • SV 219° • -0.8° • 8/12 13:006.9 dm • SV 222° • -0.5° • 8/12 14:00 14:00
15:00 6.5 dm • SV 224° • -0.3° • 8/12 15:00 15:00
Äleklinta • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SV 217°Vågor SV 217°7 dm • 3.4 sek
VSV 243°Vind VSV 243°4.2 m/s • Byvind 6.4 m/s
Mest klart väder • -1.1°CMest klart väder -1.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Borgholm/Kalmar län/Sverige
08:00 4.1 dm • S 183° • -2.1° • 8/12 08:004.9 dm • SSV 192° • -2.0° • 8/12 09:005.8 dm • SSV 202° • -1.9° • 8/12 10:006.6 dm • SSV 212° • -1.8° • 8/12 11:006.7 dm • SV 215° • -1.0° • 8/12 12:006.8 dm • SV 219° • -0.9° • 8/12 13:006.9 dm • SV 222° • -0.6° • 8/12 14:00 14:00
15:00 6.5 dm • SV 224° • -0.3° • 8/12 15:00 15:00
Lindö • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 232°Vågor SV 232°7 dm • 3.2 sek
NNV 330°Vind NNV 330°2.8 m/s • Byvind 6.0 m/s
Klart väder • -0.4°CKlart väder -0.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Listerby/Blekinge län/Sverige
08:00 7.3 dm • SV 226° • -0.9° • 8/12 08:006.9 dm • SV 230° • -0.6° • 8/12 09:006.5 dm • SV 233° • -0.2° • 8/12 10:006.1 dm • VSV 237° • 0.1° • 8/12 11:005.8 dm • VSV 238° • 1.9° • 8/12 12:005.5 dm • VSV 238° • 2.3° • 8/12 13:005.2 dm • VSV 239° • 2.4° • 8/12 14:00 14:00
15:00 5 dm • VSV 237° • 2.5° • 8/12 15:00 15:00
Nabben • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SV 232°Vågor SV 232°7 dm • 3.2 sek
V 281°Vind V 281°1.6 m/s • Byvind 4.6 m/s
Klart väder • -1.8°CKlart väder -1.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Karlshamn/Blekinge län/Sverige
08:00 7.3 dm • SV 226° • -2.5° • 8/12 08:006.9 dm • SV 230° • -2.1° • 8/12 09:006.5 dm • SV 233° • -1.6° • 8/12 10:006.1 dm • VSV 237° • -1.1° • 8/12 11:005.8 dm • VSV 238° • 0.6° • 8/12 12:005.5 dm • VSV 238° • 1.1° • 8/12 13:005.2 dm • VSV 239° • 1.1° • 8/12 14:00 14:00
15:00 5 dm • VSV 237° • 1.0° • 8/12 15:004.7 dm • SV 235° • 0.9° • 8/12 16:00 16:00
Ringsegård • 6 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 50°Vågor NO 50°6 dm • 3.2 sek
S 175°Vind S 175°3.7 m/s • Byvind 6.8 m/s
Mest klart väder • -2.5°CMest klart väder -2.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Falkenberg/Hallands län/Sverige
08:00 6.5 dm • ONO 57° • -3.0° • 8/12 08:006 dm • NO 52° • -2.7° • 8/12 09:005.4 dm • NO 48° • -2.3° • 8/12 10:004.9 dm • NO 44° • -2.0° • 8/12 11:004.3 dm • NO 41° • 0.1° • 8/12 12:003.8 dm • NO 38° • 0.5° • 8/12 13:003.2 dm • NO 35° • 0.4° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2.9 dm • NO 34° • 0.3° • 8/12 15:002.6 dm • NNO 33° • 0.2° • 8/12 16:00 16:00
Skrea • 6 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 50°Vågor NO 50°6 dm • 3.2 sek
S 178°Vind S 178°3.9 m/s • Byvind 7.0 m/s
Mest klart väder • -2.2°CMest klart väder -2.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Falkenberg/Hallands län/Sverige
08:00 6.5 dm • ONO 57° • -2.6° • 8/12 08:006 dm • NO 52° • -2.4° • 8/12 09:005.4 dm • NO 48° • -2.1° • 8/12 10:004.9 dm • NO 44° • -1.8° • 8/12 11:004.3 dm • NO 41° • 0.3° • 8/12 12:003.8 dm • NO 38° • 0.6° • 8/12 13:003.2 dm • NO 35° • 0.5° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2.9 dm • NO 34° • 0.5° • 8/12 15:002.6 dm • NNO 33° • 0.4° • 8/12 16:00 16:00
Särdal • 6 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 50°Vågor NO 50°6 dm • 3.2 sek
SSV 197°Vind SSV 197°5.1 m/s • Byvind 8.4 m/s
Halvklart • 0.4°CHalvklart 0.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Haverdal/Hallands län/Sverige
08:00 6.5 dm • ONO 57° • 0.0° • 8/12 08:006 dm • NO 52° • 0.3° • 8/12 09:005.4 dm • NO 48° • 0.6° • 8/12 10:004.9 dm • NO 44° • 0.8° • 8/12 11:004.3 dm • NO 41° • 1.2° • 8/12 12:003.8 dm • NO 38° • 1.5° • 8/12 13:003.2 dm • NO 35° • 1.4° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2.9 dm • NO 34° • 1.4° • 8/12 15:002.6 dm • NNO 33° • 1.4° • 8/12 16:00 16:00
Vilshärad • 6 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 50°Vågor NO 50°6 dm • 3.2 sek
SSV 198°Vind SSV 198°5.2 m/s • Byvind 8.2 m/s
Halvklart • 0.5°CHalvklart 0.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Gullbrandstorp/Hallands län/Sverige
08:00 6.5 dm • ONO 57° • 0.2° • 8/12 08:006 dm • NO 52° • 0.4° • 8/12 09:005.4 dm • NO 48° • 0.6° • 8/12 10:004.9 dm • NO 44° • 0.9° • 8/12 11:004.3 dm • NO 41° • 1.2° • 8/12 12:003.8 dm • NO 38° • 1.5° • 8/12 13:003.2 dm • NO 35° • 1.4° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2.9 dm • NO 34° • 1.4° • 8/12 15:002.6 dm • NNO 33° • 1.4° • 8/12 16:00 16:00
Böda • 5 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
V 271°Vågor V 271°5 dm • 2.6 sek
VSV 258°Vind VSV 258°4.8 m/s • Byvind 6.7 m/s
Mest klart väder • -1.1°CMest klart väder -1.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Löttorp/Kalmar län/Sverige
08:00 3.6 dm • NNV 336° • -2.0° • 8/12 08:003.9 dm • NV 318° • -1.9° • 8/12 09:004.1 dm • VNV 300° • -1.8° • 8/12 10:004.4 dm • VNV 282° • -1.8° • 8/12 11:004.9 dm • V 274° • -1.0° • 8/12 12:005.4 dm • V 267° • -0.9° • 8/12 13:005.9 dm • V 260° • -0.8° • 8/12 14:00 14:00
15:00 6 dm • V 260° • -0.8° • 8/12 15:00 15:00
Trollskogen • 5 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
V 271°Vågor V 271°5 dm • 2.6 sek
V 260°Vind V 260°5.6 m/s • Byvind 8.1 m/s
Mest klart väder • -1.0°CMest klart väder -1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Byxelkrok/Kalmar län/Sverige
08:00 3.6 dm • NNV 336° • -1.4° • 8/12 08:003.9 dm • NV 318° • -1.4° • 8/12 09:004.1 dm • VNV 300° • -1.3° • 8/12 10:004.4 dm • VNV 282° • -1.3° • 8/12 11:004.9 dm • V 274° • -0.9° • 8/12 12:005.4 dm • V 267° • -0.9° • 8/12 13:005.9 dm • V 260° • -0.8° • 8/12 14:00 14:00
15:00 6 dm • V 260° • -0.7° • 8/12 15:00 15:00
Ängjarn • 5 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
V 271°Vågor V 271°5 dm • 2.6 sek
V 262°Vind V 262°5.6 m/s • Byvind 8.1 m/s
Mest klart väder • -0.9°CMest klart väder -0.9°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Byxelkrok/Kalmar län/Sverige
08:00 3.6 dm • NNV 336° • -1.4° • 8/12 08:003.9 dm • NV 318° • -1.3° • 8/12 09:004.1 dm • VNV 300° • -1.3° • 8/12 10:004.4 dm • VNV 282° • -1.2° • 8/12 11:004.9 dm • V 274° • -0.9° • 8/12 12:005.4 dm • V 267° • -0.8° • 8/12 13:005.9 dm • V 260° • -0.7° • 8/12 14:00 14:00
15:00 6 dm • V 260° • -0.6° • 8/12 15:00 15:00
Ölands N udde • 5 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
V 271°Vågor V 271°5 dm • 2.6 sek
V 259°Vind V 259°5.6 m/s • Byvind 8.1 m/s
Mest klart väder • -1.0°CMest klart väder -1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Byxelkrok/Kalmar län/Sverige
08:00 3.6 dm • NNV 336° • -1.4° • 8/12 08:003.9 dm • NV 318° • -1.4° • 8/12 09:004.1 dm • VNV 300° • -1.3° • 8/12 10:004.4 dm • VNV 282° • -1.3° • 8/12 11:004.9 dm • V 274° • -0.9° • 8/12 12:005.4 dm • V 267° • -0.9° • 8/12 13:005.9 dm • V 260° • -0.8° • 8/12 14:00 14:00
15:00 6 dm • V 260° • -0.8° • 8/12 15:00 15:00
Dogshit bay • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 48°Vågor NO 48°4 dm • 2.6 sek
S 191°Vind S 191°4.7 m/s • Byvind 8.0 m/s
Mest klart väder • -0.3°CMest klart väder -0.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Halmstad/Hallands län/Sverige
08:00 4.9 dm • NO 55° • -0.7° • 8/12 08:004.5 dm • NO 50° • -0.4° • 8/12 09:004.1 dm • NO 46° • -0.2° • 8/12 10:003.7 dm • NO 42° • 0.2° • 8/12 11:003.2 dm • NO 37° • 0.6° • 8/12 12:002.8 dm • NNO 32° • 1.0° • 8/12 13:002.3 dm • NNO 27° • 0.9° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2 dm • NNO 24° • 0.8° • 8/12 15:001.8 dm • NNO 21° • 0.7° • 8/12 16:00 16:00
Halmstad Ö • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 48°Vågor NO 48°4 dm • 2.6 sek
S 189°Vind S 189°4.6 m/s • Byvind 7.9 m/s
Mest klart väder • -0.4°CMest klart väder -0.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Halmstad/Hallands län/Sverige
08:00 4.9 dm • NO 55° • -0.8° • 8/12 08:004.5 dm • NO 50° • -0.5° • 8/12 09:004.1 dm • NO 46° • -0.3° • 8/12 10:003.7 dm • NO 42° • 0.1° • 8/12 11:003.2 dm • NO 37° • 0.6° • 8/12 12:002.8 dm • NNO 32° • 1.0° • 8/12 13:002.3 dm • NNO 27° • 0.8° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2 dm • NNO 24° • 0.7° • 8/12 15:001.8 dm • NNO 21° • 0.5° • 8/12 16:00 16:00
Lagaoset • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 48°Vågor NO 48°4 dm • 2.6 sek
S 191°Vind S 191°4.6 m/s • Byvind 7.6 m/s
Mest klart väder • -0.3°CMest klart väder -0.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Eldsberga/Hallands län/Sverige
08:00 4.9 dm • NO 55° • -0.7° • 8/12 08:004.5 dm • NO 50° • -0.4° • 8/12 09:004.1 dm • NO 46° • -0.2° • 8/12 10:003.7 dm • NO 42° • 0.2° • 8/12 11:003.2 dm • NO 37° • 0.6° • 8/12 12:002.8 dm • NNO 32° • 1.0° • 8/12 13:002.3 dm • NNO 27° • 0.8° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2 dm • NNO 24° • 0.7° • 8/12 15:001.8 dm • NNO 21° • 0.6° • 8/12 16:00 16:00
Laxvik • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 48°Vågor NO 48°4 dm • 2.6 sek
S 190°Vind S 190°4.7 m/s • Byvind 7.8 m/s
Mest klart väder • -0.2°CMest klart väder -0.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Halmstad/Hallands län/Sverige
08:00 4.9 dm • NO 55° • -0.6° • 8/12 08:004.5 dm • NO 50° • -0.4° • 8/12 09:004.1 dm • NO 46° • -0.2° • 8/12 10:003.7 dm • NO 42° • 0.2° • 8/12 11:003.2 dm • NO 37° • 0.6° • 8/12 12:002.8 dm • NNO 32° • 1.0° • 8/12 13:002.3 dm • NNO 27° • 0.8° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2 dm • NNO 24° • 0.7° • 8/12 15:001.8 dm • NNO 21° • 0.6° • 8/12 16:00 16:00
Mellby Mitt • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 48°Vågor NO 48°4 dm • 2.6 sek
SSV 194°Vind SSV 194°4.8 m/s • Byvind 7.7 m/s
Mest klart väder • 0.0°CMest klart väder 0.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mellbystrand/Hallands län/Sverige
08:00 4.9 dm • NO 55° • -0.3° • 8/12 08:004.5 dm • NO 50° • -0.1° • 8/12 09:004.1 dm • NO 46° • 0.1° • 8/12 10:003.7 dm • NO 42° • 0.4° • 8/12 11:003.2 dm • NO 37° • 0.8° • 8/12 12:002.8 dm • NNO 32° • 1.2° • 8/12 13:002.3 dm • NNO 27° • 1.1° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2 dm • NNO 24° • 0.9° • 8/12 15:001.8 dm • NNO 21° • 0.8° • 8/12 16:00 16:00
Mellby Norra • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 48°Vågor NO 48°4 dm • 2.6 sek
SSV 194°Vind SSV 194°4.7 m/s • Byvind 7.5 m/s
Mest klart väder • -0.3°CMest klart väder -0.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mellbystrand/Hallands län/Sverige
08:00 4.9 dm • NO 55° • -0.7° • 8/12 08:004.5 dm • NO 50° • -0.4° • 8/12 09:004.1 dm • NO 46° • -0.2° • 8/12 10:003.7 dm • NO 42° • 0.2° • 8/12 11:003.2 dm • NO 37° • 0.6° • 8/12 12:002.8 dm • NNO 32° • 1.0° • 8/12 13:002.3 dm • NNO 27° • 0.9° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2 dm • NNO 24° • 0.7° • 8/12 15:001.8 dm • NNO 21° • 0.6° • 8/12 16:00 16:00
Mellby Södra • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 48°Vågor NO 48°4 dm • 2.6 sek
SSV 195°Vind SSV 195°4.8 m/s • Byvind 7.7 m/s
Mest klart väder • 0.0°CMest klart väder 0.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mellbystrand/Hallands län/Sverige
08:00 4.9 dm • NO 55° • -0.4° • 8/12 08:004.5 dm • NO 50° • -0.2° • 8/12 09:004.1 dm • NO 46° • 0.0° • 8/12 10:003.7 dm • NO 42° • 0.4° • 8/12 11:003.2 dm • NO 37° • 0.8° • 8/12 12:002.8 dm • NNO 32° • 1.2° • 8/12 13:002.3 dm • NNO 27° • 1.0° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2 dm • NNO 24° • 0.9° • 8/12 15:001.8 dm • NNO 21° • 0.8° • 8/12 16:00 16:00
Påarp • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 48°Vågor NO 48°4 dm • 2.6 sek
S 190°Vind S 190°4.7 m/s • Byvind 7.8 m/s
Mest klart väder • -0.2°CMest klart väder -0.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Halmstad/Hallands län/Sverige
08:00 4.9 dm • NO 55° • -0.6° • 8/12 08:004.5 dm • NO 50° • -0.4° • 8/12 09:004.1 dm • NO 46° • -0.1° • 8/12 10:003.7 dm • NO 42° • 0.2° • 8/12 11:003.2 dm • NO 37° • 0.6° • 8/12 12:002.8 dm • NNO 32° • 1.0° • 8/12 13:002.3 dm • NNO 27° • 0.8° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2 dm • NNO 24° • 0.7° • 8/12 15:001.8 dm • NNO 21° • 0.6° • 8/12 16:00 16:00
Ringenäs • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 48°Vågor NO 48°4 dm • 2.6 sek
SSV 197°Vind SSV 197°5.1 m/s • Byvind 8.2 m/s
Halvklart • 0.4°CHalvklart 0.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Halmstad/Hallands län/Sverige
08:00 4.9 dm • NO 55° • 0.1° • 8/12 08:004.5 dm • NO 50° • 0.3° • 8/12 09:004.1 dm • NO 46° • 0.5° • 8/12 10:003.7 dm • NO 42° • 0.8° • 8/12 11:003.2 dm • NO 37° • 1.1° • 8/12 12:002.8 dm • NNO 32° • 1.3° • 8/12 13:002.3 dm • NNO 27° • 1.3° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2 dm • NNO 24° • 1.3° • 8/12 15:001.8 dm • NNO 21° • 1.2° • 8/12 16:00 16:00
Simstadion • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 48°Vågor NO 48°4 dm • 2.6 sek
SSV 193°Vind SSV 193°4.9 m/s • Byvind 8.1 m/s
Mest klart väder • 0.0°CMest klart väder 0.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Halmstad/Hallands län/Sverige
08:00 4.9 dm • NO 55° • -0.3° • 8/12 08:004.5 dm • NO 50° • -0.1° • 8/12 09:004.1 dm • NO 46° • 0.1° • 8/12 10:003.7 dm • NO 42° • 0.5° • 8/12 11:003.2 dm • NO 37° • 0.8° • 8/12 12:002.8 dm • NNO 32° • 1.2° • 8/12 13:002.3 dm • NNO 27° • 1.1° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2 dm • NNO 24° • 1.0° • 8/12 15:001.8 dm • NNO 21° • 0.8° • 8/12 16:00 16:00
Skummes • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NO 48°Vågor NO 48°4 dm • 2.6 sek
SSV 197°Vind SSV 197°4.8 m/s • Byvind 7.8 m/s
Mest klart väder • -0.2°CMest klart väder -0.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Skummeslövsstrand/Hallands län/Sverige
08:00 4.9 dm • NO 55° • -0.6° • 8/12 08:004.5 dm • NO 50° • -0.3° • 8/12 09:004.1 dm • NO 46° • 0.0° • 8/12 10:003.7 dm • NO 42° • 0.3° • 8/12 11:003.2 dm • NO 37° • 0.8° • 8/12 12:002.8 dm • NNO 32° • 1.2° • 8/12 13:002.3 dm • NNO 27° • 1.0° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2 dm • NNO 24° • 0.9° • 8/12 15:001.8 dm • NNO 21° • 0.8° • 8/12 16:00 16:00
Vasiliki • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SSO 164°Vågor SSO 164°4 dm • 3.0 sek
SSO 160°Vind SSO 160°4.4 m/s • Byvind 5.4 m/s
Lätt regn • 16.4°CLätt regn 16.4°C. 
Baserat på data från 2 vädertjänster
Joniska öarna/Decentralized Administration of Peloponnese, Western Greece and the Ionian/Grekland
08:00 3.8 dm • SSO 168° • 15.4° • 8/12 08:003.7 dm • SSO 167° • 15.5° • 8/12 09:003.8 dm • SSO 165° • 15.8° • 8/12 10:003.9 dm • SSO 164° • 16.2° • 8/12 11:004 dm • SSO 162° • 16.4° • 8/12 12:004 dm • SSO 164° • 16.6° • 8/12 13:003.9 dm • SSO 165° • 16.6° • 8/12 14:00 14:00
15:00 3.9 dm • SSO 166° • 16.7° • 8/12 15:003.9 dm • SSO 167° • 16.8° • 8/12 16:003.9 dm • SSO 168° • 16.8° • 8/12 17:00 17:00
Olofsbo • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NNV 345°Vågor NNV 345°3 dm • 2.3 sek
SSV 202°Vind SSV 202°4.7 m/s • Byvind 7.4 m/s
Mest klart väder • 0.7°CMest klart väder 0.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Falkenberg/Hallands län/Sverige
08:00 3.2 dm • N 353° • 0.3° • 8/12 08:003.1 dm • NNV 348° • 0.6° • 8/12 09:003 dm • NNV 342° • 0.8° • 8/12 10:002.9 dm • NNV 337° • 1.1° • 8/12 11:002.7 dm • NNV 336° • 1.4° • 8/12 12:002.6 dm • NNV 334° • 1.7° • 8/12 13:002.4 dm • NNV 333° • 1.7° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2.2 dm • NNV 332° • 1.7° • 8/12 15:002.1 dm • NNV 332° • 1.7° • 8/12 16:00 16:00
Stranninge • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NNV 345°Vågor NNV 345°3 dm • 2.3 sek
SSV 203°Vind SSV 203°4.8 m/s • Byvind 7.6 m/s
Mest klart väder • 0.7°CMest klart väder 0.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Glommen/Hallands län/Sverige
08:00 3.2 dm • N 353° • 0.4° • 8/12 08:003.1 dm • NNV 348° • 0.6° • 8/12 09:003 dm • NNV 342° • 0.8° • 8/12 10:002.9 dm • NNV 337° • 1.1° • 8/12 11:002.7 dm • NNV 336° • 1.4° • 8/12 12:002.6 dm • NNV 334° • 1.7° • 8/12 13:002.4 dm • NNV 333° • 1.7° • 8/12 14:00 14:00
15:00 2.2 dm • NNV 332° • 1.7° • 8/12 15:002.1 dm • NNV 332° • 1.6° • 8/12 16:00 16:00
Bergavik • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SSO 162°Vågor SSO 162°3 dm • 3.0 sek
SSV 194°Vind SSV 194°2.2 m/s • Byvind 4.1 m/s
Mest klart väder • -2.3°CMest klart väder -2.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Kalmar/Kalmar län/Sverige
08:00 1.6 dm • NO 35° • -4.4° • 8/12 08:001.7 dm • ONO 68° • -4.2° • 8/12 09:001.9 dm • O 101° • -4.0° • 8/12 10:002 dm • SO 134° • -3.8° • 8/12 11:002.6 dm • SSO 153° • -2.1° • 8/12 12:003.3 dm • S 172° • -1.8° • 8/12 13:003.9 dm • S 191° • -1.6° • 8/12 14:00 14:00
15:00 4 dm • SSV 195° • -1.3° • 8/12 15:00 15:00
Haga Park • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SSO 162°Vågor SSO 162°3 dm • 3.0 sek
S 189°Vind S 189°2.3 m/s • Byvind 4.0 m/s
Mest klart väder • -2.2°CMest klart väder -2.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mörbylånga/Kalmar län/Sverige
08:00 1.6 dm • NO 35° • -4.3° • 8/12 08:001.7 dm • ONO 68° • -4.1° • 8/12 09:001.9 dm • O 101° • -3.9° • 8/12 10:002 dm • SO 134° • -3.7° • 8/12 11:002.6 dm • SSO 153° • -2.0° • 8/12 12:003.3 dm • S 172° • -1.8° • 8/12 13:003.9 dm • S 191° • -1.5° • 8/12 14:00 14:00
15:00 4 dm • SSV 195° • -1.3° • 8/12 15:00 15:00
Kleva • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SSO 162°Vågor SSO 162°3 dm • 3.0 sek
S 185°Vind S 185°2.2 m/s • Byvind 4.0 m/s
Mest klart väder • -2.0°CMest klart väder -2.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mörbylånga/Kalmar län/Sverige
08:00 1.6 dm • NO 35° • -4.3° • 8/12 08:001.7 dm • ONO 68° • -4.0° • 8/12 09:001.9 dm • O 101° • -3.7° • 8/12 10:002 dm • SO 134° • -3.5° • 8/12 11:002.6 dm • SSO 153° • -1.8° • 8/12 12:003.3 dm • S 172° • -1.5° • 8/12 13:003.9 dm • S 191° • -1.3° • 8/12 14:00 14:00
15:00 4 dm • SSV 195° • -1.0° • 8/12 15:00 15:00
Långviken • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SSO 162°Vågor SSO 162°3 dm • 3.0 sek
S 190°Vind S 190°2.1 m/s • Byvind 4.0 m/s
Mest klart väder • -2.2°CMest klart väder -2.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Kalmar/Kalmar län/Sverige
08:00 1.6 dm • NO 35° • -4.4° • 8/12 08:001.7 dm • ONO 68° • -4.2° • 8/12 09:001.9 dm • O 101° • -4.0° • 8/12 10:002 dm • SO 134° • -3.7° • 8/12 11:002.6 dm • SSO 153° • -2.0° • 8/12 12:003.3 dm • S 172° • -1.7° • 8/12 13:003.9 dm • S 191° • -1.5° • 8/12 14:00 14:00
15:00 4 dm • SSV 195° • -1.2° • 8/12 15:00 15:00
Sandbergen • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SSO 162°Vågor SSO 162°3 dm • 3.0 sek
S 187°Vind S 187°2.2 m/s • Byvind 4.0 m/s
Mest klart väder • -2.2°CMest klart väder -2.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mörbylånga/Kalmar län/Sverige
08:00 1.6 dm • NO 35° • -4.3° • 8/12 08:001.7 dm • ONO 68° • -4.0° • 8/12 09:001.9 dm • O 101° • -3.8° • 8/12 10:002 dm • SO 134° • -3.6° • 8/12 11:002.6 dm • SSO 153° • -1.9° • 8/12 12:003.3 dm • S 172° • -1.7° • 8/12 13:003.9 dm • S 191° • -1.4° • 8/12 14:00 14:00
15:00 4 dm • SSV 195° • -1.2° • 8/12 15:00 15:00
Saxnäs • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SSO 162°Vågor SSO 162°3 dm • 3.0 sek
SSV 197°Vind SSV 197°2.3 m/s • Byvind 4.1 m/s
Mest klart väder • -2.8°CMest klart väder -2.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Färjestaden/Kalmar län/Sverige
08:00 1.6 dm • NO 35° • -4.4° • 8/12 08:001.7 dm • ONO 68° • -4.3° • 8/12 09:001.9 dm • O 101° • -4.2° • 8/12 10:002 dm • SO 134° • -4.1° • 8/12 11:002.6 dm • SSO 153° • -2.6° • 8/12 12:003.3 dm • S 172° • -2.4° • 8/12 13:003.9 dm • S 191° • -2.0° • 8/12 14:00 14:00
15:00 4 dm • SSV 195° • -1.7° • 8/12 15:00 15:00
Talludden • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SSO 162°Vågor SSO 162°3 dm • 3.0 sek
SSV 194°Vind SSV 194°2.3 m/s • Byvind 4.0 m/s
Mest klart väder • -2.6°CMest klart väder -2.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Färjestaden/Kalmar län/Sverige
08:00 1.6 dm • NO 35° • -4.3° • 8/12 08:001.7 dm • ONO 68° • -4.2° • 8/12 09:001.9 dm • O 101° • -4.1° • 8/12 10:002 dm • SO 134° • -3.9° • 8/12 11:002.6 dm • SSO 153° • -2.3° • 8/12 12:003.3 dm • S 172° • -2.2° • 8/12 13:003.9 dm • S 191° • -1.9° • 8/12 14:00 14:00
15:00 4 dm • SSV 195° • -1.5° • 8/12 15:00 15:00