Vågsurfprognos måndag
↑ Klicka på menyknappen för fler alternativ för dessa spots.
Stockholm
↑ Länk till karta med aktuell vind.
Från Torö i söder till Kapellskär i norr och med Stockholm i centrum.
Listan rymmer spots för vindsurfing & kitesurfing.
Här visas de spots som har den bästa vågsurfprognosen på vald dag.
↑ Välj dag för vågsurfprognos ovan.
↓ Vågsurfprognosen visar de tre bästa timmarnas genomsnittliga våghöjd i surfbara vågriktningar mellan solens uppgång och nedgång.
Genomsnittlig våghöjd visas tillsammans med klockslagen för de bästa tre timmarna.
Ytterligare våg- och vindinformation visas och alla värden är genomsnitt för den aktuella tidsperioden.
Förväntat väder för de tre bästa timmarna visas.
Klicka på vågsurfprognos i dm för att öppna spotsida.
Klicka spotnamn för att öppna karta.
Klicka på stad/region/land för att välja område.
Fifång O • 18 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 118°Vågor OSO 118°18 dm • 4.5 sek
NNO 21°Vind NNO 21°3.2 m/s • Byvind 6.2 m/s
Lätt snöfall • -1.0°CLätt snöfall -1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mörkö/Södermanlands län/Sverige
08:00 17.9 dm • OSO 116° • -1.2° • 5/12 08:0017.9 dm • OSO 118° • -1.0° • 5/12 09:0018 dm • OSO 119° • -0.9° • 5/12 10:0018 dm • OSO 120° • -0.8° • 5/12 11:0017.9 dm • OSO 122° • -0.2° • 5/12 12:0017.8 dm • OSO 123° • 0.0° • 5/12 13:0017.7 dm • SO 124° • -0.2° • 5/12 14:00 14:00
15:00 17.7 dm • SO 125° • -0.3° • 5/12 15:00 15:00
Fifång V • 18 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 118°Vågor OSO 118°18 dm • 4.5 sek
NNO 21°Vind NNO 21°3.2 m/s • Byvind 6.2 m/s
Lätt snöfall • -1.0°CLätt snöfall -1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mörkö/Södermanlands län/Sverige
08:00 17.9 dm • OSO 116° • -1.2° • 5/12 08:0017.9 dm • OSO 118° • -1.0° • 5/12 09:0018 dm • OSO 119° • -0.9° • 5/12 10:0018 dm • OSO 120° • -0.8° • 5/12 11:0017.9 dm • OSO 122° • -0.2° • 5/12 12:0017.8 dm • OSO 123° • 0.0° • 5/12 13:0017.7 dm • SO 124° • -0.2° • 5/12 14:00 14:00
15:00 17.7 dm • SO 125° • -0.3° • 5/12 15:00 15:00
Strandvägen • 18 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 118°Vågor OSO 118°18 dm • 4.5 sek
NNO 25°Vind NNO 25°3.5 m/s • Byvind 6.4 m/s
Lätt snöfall • -0.5°CLätt snöfall -0.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nynäshamn/Stockholms län/Sverige
08:00 17.9 dm • OSO 116° • -0.6° • 5/12 08:0017.9 dm • OSO 118° • -0.5° • 5/12 09:0018 dm • OSO 119° • -0.5° • 5/12 10:0018 dm • OSO 120° • -0.4° • 5/12 11:0017.9 dm • OSO 122° • 0.2° • 5/12 12:0017.8 dm • OSO 123° • 0.3° • 5/12 13:0017.7 dm • SO 124° • 0.1° • 5/12 14:00 14:00
15:00 17.7 dm • SO 125° • 0.0° • 5/12 15:00 15:00
Torö Norra • 18 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 118°Vågor OSO 118°18 dm • 4.5 sek
NNO 25°Vind NNO 25°3.8 m/s • Byvind 6.6 m/s
Lätt snöfall • -0.4°CLätt snöfall -0.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nynäshamn/Stockholms län/Sverige
08:00 17.9 dm • OSO 116° • -0.4° • 5/12 08:0017.9 dm • OSO 118° • -0.4° • 5/12 09:0018 dm • OSO 119° • -0.4° • 5/12 10:0018 dm • OSO 120° • -0.3° • 5/12 11:0017.9 dm • OSO 122° • 0.3° • 5/12 12:0017.8 dm • OSO 123° • 0.4° • 5/12 13:0017.7 dm • SO 124° • 0.3° • 5/12 14:00 14:00
15:00 17.7 dm • SO 125° • 0.2° • 5/12 15:00 15:00
Örudden N • 18 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 118°Vågor OSO 118°18 dm • 4.5 sek
NNO 25°Vind NNO 25°3.9 m/s • Byvind 6.8 m/s
Lätt snöfall • -0.2°CLätt snöfall -0.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nynäshamn/Stockholms län/Sverige
08:00 17.9 dm • OSO 116° • -0.3° • 5/12 08:0017.9 dm • OSO 118° • -0.3° • 5/12 09:0018 dm • OSO 119° • -0.2° • 5/12 10:0018 dm • OSO 120° • -0.1° • 5/12 11:0017.9 dm • OSO 122° • 0.4° • 5/12 12:0017.8 dm • OSO 123° • 0.4° • 5/12 13:0017.7 dm • SO 124° • 0.4° • 5/12 14:00 14:00
15:00 17.7 dm • SO 125° • 0.3° • 5/12 15:00 15:00
Örudden S • 18 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 118°Vågor OSO 118°18 dm • 4.5 sek
NNO 26°Vind NNO 26°3.9 m/s • Byvind 6.8 m/s
Lätt snöfall • -0.2°CLätt snöfall -0.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nynäshamn/Stockholms län/Sverige
08:00 17.9 dm • OSO 116° • -0.3° • 5/12 08:0017.9 dm • OSO 118° • -0.3° • 5/12 09:0018 dm • OSO 119° • -0.2° • 5/12 10:0018 dm • OSO 120° • -0.1° • 5/12 11:0017.9 dm • OSO 122° • 0.4° • 5/12 12:0017.8 dm • OSO 123° • 0.4° • 5/12 13:0017.7 dm • SO 124° • 0.4° • 5/12 14:00 14:00
15:00 17.7 dm • SO 125° • 0.3° • 5/12 15:00 15:00
Örudden V • 18 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 118°Vågor OSO 118°18 dm • 4.5 sek
NNO 25°Vind NNO 25°3.9 m/s • Byvind 6.8 m/s
Lätt snöfall • -0.2°CLätt snöfall -0.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nynäshamn/Stockholms län/Sverige
08:00 17.9 dm • OSO 116° • -0.3° • 5/12 08:0017.9 dm • OSO 118° • -0.3° • 5/12 09:0018 dm • OSO 119° • -0.2° • 5/12 10:0018 dm • OSO 120° • -0.1° • 5/12 11:0017.9 dm • OSO 122° • 0.4° • 5/12 12:0017.8 dm • OSO 123° • 0.4° • 5/12 13:0017.7 dm • SO 124° • 0.4° • 5/12 14:00 14:00
15:00 17.7 dm • SO 125° • 0.3° • 5/12 15:00 15:00
Bromskär • 10 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SO 132°Vågor SO 132°10 dm • 3.7 sek
NNO 20°Vind NNO 20°3.8 m/s • Byvind 6.7 m/s
Lätt snöfall • 0.7°CLätt snöfall 0.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Blidö/Stockholms län/Sverige
08:00 10 dm • SO 126° • 0.6° • 5/12 08:0010.1 dm • SO 127° • 0.6° • 5/12 09:0010.1 dm • SO 128° • 0.6° • 5/12 10:0010.2 dm • SO 130° • 0.6° • 5/12 11:0010.2 dm • SO 131° • 0.8° • 5/12 12:0010.3 dm • SO 132° • 0.8° • 5/12 13:0010.3 dm • SO 133° • 0.7° • 5/12 14:00 14:00
15:00 10.3 dm • SO 134° • 0.8° • 5/12 15:00 15:00
Fagervik • 10 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SO 132°Vågor SO 132°10 dm • 3.7 sek
NNO 17°Vind NNO 17°3.9 m/s • Byvind 7.1 m/s
Mulet, viss risk för regn • 0.8°CMulet, viss risk för regn 0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Gräddö/Stockholms län/Sverige
08:00 10 dm • SO 126° • 0.7° • 5/12 08:0010.1 dm • SO 127° • 0.7° • 5/12 09:0010.1 dm • SO 128° • 0.7° • 5/12 10:0010.2 dm • SO 130° • 0.7° • 5/12 11:0010.2 dm • SO 131° • 0.9° • 5/12 12:0010.3 dm • SO 132° • 0.9° • 5/12 13:0010.3 dm • SO 133° • 0.8° • 5/12 14:00 14:00
15:00 10.3 dm • SO 134° • 0.8° • 5/12 15:00 15:00
Kapellskär • 10 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SO 132°Vågor SO 132°10 dm • 3.7 sek
NNO 20°Vind NNO 20°4.0 m/s • Byvind 7.2 m/s
Mulet, viss risk för regn • 0.9°CMulet, viss risk för regn 0.9°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Gräddö/Stockholms län/Sverige
08:00 10 dm • SO 126° • 0.8° • 5/12 08:0010.1 dm • SO 127° • 0.8° • 5/12 09:0010.1 dm • SO 128° • 0.8° • 5/12 10:0010.2 dm • SO 130° • 0.8° • 5/12 11:0010.2 dm • SO 131° • 1.0° • 5/12 12:0010.3 dm • SO 132° • 1.0° • 5/12 13:0010.3 dm • SO 133° • 0.9° • 5/12 14:00 14:00
15:00 10.3 dm • SO 134° • 0.9° • 5/12 15:00 15:00
Klintsund • 10 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SO 132°Vågor SO 132°10 dm • 3.7 sek
NNO 18°Vind NNO 18°3.4 m/s • Byvind 6.6 m/s
Lätt snöfall • 0.6°CLätt snöfall 0.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ljusterö/Stockholms län/Sverige
08:00 10 dm • SO 126° • 0.4° • 5/12 08:0010.1 dm • SO 127° • 0.5° • 5/12 09:0010.1 dm • SO 128° • 0.5° • 5/12 10:0010.2 dm • SO 130° • 0.5° • 5/12 11:0010.2 dm • SO 131° • 0.7° • 5/12 12:0010.3 dm • SO 132° • 0.7° • 5/12 13:0010.3 dm • SO 133° • 0.7° • 5/12 14:00 14:00
15:00 10.3 dm • SO 134° • 0.6° • 5/12 15:00 15:00
Stora Alskär • 10 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SO 132°Vågor SO 132°10 dm • 3.7 sek
NO 38°Vind NO 38°3.5 m/s • Byvind 6.4 m/s
Lätt snöfall • 1.3°CLätt snöfall 1.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Sandhamn/Stockholms län/Sverige
08:00 10 dm • SO 126° • 1.2° • 5/12 08:0010.1 dm • SO 127° • 1.2° • 5/12 09:0010.1 dm • SO 128° • 1.2° • 5/12 10:0010.2 dm • SO 130° • 1.2° • 5/12 11:0010.2 dm • SO 131° • 1.3° • 5/12 12:0010.3 dm • SO 132° • 1.3° • 5/12 13:0010.3 dm • SO 133° • 1.3° • 5/12 14:00 14:00
15:00 10.3 dm • SO 134° • 1.2° • 5/12 15:00 15:00
Troville • 10 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SO 132°Vågor SO 132°10 dm • 3.7 sek
NO 43°Vind NO 43°4.0 m/s • Byvind 7.2 m/s
Lätt snöfall • 1.8°CLätt snöfall 1.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Sandhamn/Stockholms län/Sverige
08:00 10 dm • SO 126° • 1.8° • 5/12 08:0010.1 dm • SO 127° • 1.8° • 5/12 09:0010.1 dm • SO 128° • 1.8° • 5/12 10:0010.2 dm • SO 130° • 1.8° • 5/12 11:0010.2 dm • SO 131° • 1.8° • 5/12 12:0010.3 dm • SO 132° • 1.8° • 5/12 13:0010.3 dm • SO 133° • 1.7° • 5/12 14:00 14:00
15:00 10.3 dm • SO 134° • 1.7° • 5/12 15:00 15:00
Östernäs brygga • 10 dmBästa surfbara vågorna under angiven period11-14
SO 132°Vågor SO 132°10 dm • 3.7 sek
NNO 16°Vind NNO 16°3.5 m/s • Byvind 6.5 m/s
Mulet, viss risk för regn • 0.5°CMulet, viss risk för regn 0.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Norrtälje/Stockholms län/Sverige
08:00 10 dm • SO 126° • 0.3° • 5/12 08:0010.1 dm • SO 127° • 0.3° • 5/12 09:0010.1 dm • SO 128° • 0.4° • 5/12 10:0010.2 dm • SO 130° • 0.4° • 5/12 11:0010.2 dm • SO 131° • 0.5° • 5/12 12:0010.3 dm • SO 132° • 0.5° • 5/12 13:0010.3 dm • SO 133° • 0.5° • 5/12 14:00 14:00
15:00 10.3 dm • SO 134° • 0.5° • 5/12 15:00 15:00
Gålö • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 86°Vågor O 86°3 dm • 3.8 sek
NO 36°Vind NO 36°3.9 m/s • Byvind 7.3 m/s
Lätt snöfall • 0.3°CLätt snöfall 0.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Haninge/Stockholms län/Sverige
08:00 2.7 dm • ONO 77° • 0.2° • 5/12 08:002.7 dm • O 83° • 0.2° • 5/12 09:002.6 dm • O 90° • 0.3° • 5/12 10:002.6 dm • O 96° • 0.4° • 5/12 11:002.5 dm • O 100° • 0.6° • 5/12 12:002.5 dm • OSO 105° • 0.7° • 5/12 13:002.4 dm • OSO 110° • 0.5° • 5/12 14:00 14:00
15:00 2.4 dm • OSO 114° • 0.4° • 5/12 15:00 15:00
Brevik • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 112°Vågor OSO 112°2 dm • 4.2 sek
NNO 20°Vind NNO 20°2.3 m/s • Byvind 5.2 m/s
Lätt snöfall • -0.8°CLätt snöfall -0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Åkersberga/Stockholms län/Sverige
08:00 2.4 dm • OSO 108° • -0.9° • 5/12 08:002.4 dm • OSO 111° • -0.8° • 5/12 09:002.4 dm • OSO 114° • -0.7° • 5/12 10:002.4 dm • OSO 116° • -0.6° • 5/12 11:002.4 dm • OSO 118° • -0.3° • 5/12 12:002.4 dm • OSO 120° • -0.2° • 5/12 13:002.4 dm • OSO 122° • -0.3° • 5/12 14:00 14:00
15:00 2.4 dm • SO 124° • -0.5° • 5/12 15:00 15:00
Frösvik • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 112°Vågor OSO 112°2 dm • 4.2 sek
NNO 18°Vind NNO 18°2.1 m/s • Byvind 5.1 m/s
Lätt snöfall • -0.9°CLätt snöfall -0.9°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Vaxholm/Stockholms län/Sverige
08:00 2.4 dm • OSO 108° • -1.0° • 5/12 08:002.4 dm • OSO 111° • -0.9° • 5/12 09:002.4 dm • OSO 114° • -0.9° • 5/12 10:002.4 dm • OSO 116° • -0.8° • 5/12 11:002.4 dm • OSO 118° • -0.4° • 5/12 12:002.4 dm • OSO 120° • -0.4° • 5/12 13:002.4 dm • OSO 122° • -0.5° • 5/12 14:00 14:00
15:00 2.4 dm • SO 124° • -0.7° • 5/12 15:00 15:00
Fågelöudde • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 112°Vågor OSO 112°2 dm • 4.2 sek
NNO 18°Vind NNO 18°2.2 m/s • Byvind 4.9 m/s
Lätt snöfall • -0.8°CLätt snöfall -0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Lidingö/Stockholms län/Sverige
08:00 2.4 dm • OSO 108° • -0.9° • 5/12 08:002.4 dm • OSO 111° • -0.9° • 5/12 09:002.4 dm • OSO 114° • -0.8° • 5/12 10:002.4 dm • OSO 116° • -0.8° • 5/12 11:002.4 dm • OSO 118° • -0.4° • 5/12 12:002.4 dm • OSO 120° • -0.3° • 5/12 13:002.4 dm • OSO 122° • -0.5° • 5/12 14:00 14:00
15:00 2.4 dm • SO 124° • -0.7° • 5/12 15:00 15:00
Hägernäsbadet • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 112°Vågor OSO 112°2 dm • 4.2 sek
NNO 18°Vind NNO 18°2.1 m/s • Byvind 5.1 m/s
Mulet, viss risk för regn • -1.0°CMulet, viss risk för regn -1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Täby/Stockholms län/Sverige
08:00 2.4 dm • OSO 108° • -1.1° • 5/12 08:002.4 dm • OSO 111° • -1.0° • 5/12 09:002.4 dm • OSO 114° • -0.9° • 5/12 10:002.4 dm • OSO 116° • -0.9° • 5/12 11:002.4 dm • OSO 118° • -0.5° • 5/12 12:002.4 dm • OSO 120° • -0.4° • 5/12 13:002.4 dm • OSO 122° • -0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 2.4 dm • SO 124° • -0.7° • 5/12 15:00 15:00
Karlsudd • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 112°Vågor OSO 112°2 dm • 4.2 sek
NNO 18°Vind NNO 18°2.3 m/s • Byvind 4.8 m/s
Lätt snöfall • -0.8°CLätt snöfall -0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Vaxholm/Stockholms län/Sverige
08:00 2.4 dm • OSO 108° • -0.9° • 5/12 08:002.4 dm • OSO 111° • -0.8° • 5/12 09:002.4 dm • OSO 114° • -0.8° • 5/12 10:002.4 dm • OSO 116° • -0.7° • 5/12 11:002.4 dm • OSO 118° • -0.3° • 5/12 12:002.4 dm • OSO 120° • -0.2° • 5/12 13:002.4 dm • OSO 122° • -0.4° • 5/12 14:00 14:00
15:00 2.4 dm • SO 124° • -0.6° • 5/12 15:00 15:00
Näsaäng N • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 112°Vågor OSO 112°2 dm • 4.2 sek
NNO 18°Vind NNO 18°2.1 m/s • Byvind 5.1 m/s
Mulet, viss risk för regn • -1.0°CMulet, viss risk för regn -1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Täby/Stockholms län/Sverige
08:00 2.4 dm • OSO 108° • -1.1° • 5/12 08:002.4 dm • OSO 111° • -1.0° • 5/12 09:002.4 dm • OSO 114° • -1.0° • 5/12 10:002.4 dm • OSO 116° • -0.9° • 5/12 11:002.4 dm • OSO 118° • -0.5° • 5/12 12:002.4 dm • OSO 120° • -0.4° • 5/12 13:002.4 dm • OSO 122° • -0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 2.4 dm • SO 124° • -0.7° • 5/12 15:00 15:00
Rindö hamn • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 112°Vågor OSO 112°2 dm • 4.2 sek
NNO 21°Vind NNO 21°2.6 m/s • Byvind 5.3 m/s
Lätt snöfall • -0.6°CLätt snöfall -0.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Vaxholm/Stockholms län/Sverige
08:00 2.4 dm • OSO 108° • -0.7° • 5/12 08:002.4 dm • OSO 111° • -0.6° • 5/12 09:002.4 dm • OSO 114° • -0.6° • 5/12 10:002.4 dm • OSO 116° • -0.6° • 5/12 11:002.4 dm • OSO 118° • -0.2° • 5/12 12:002.4 dm • OSO 120° • -0.1° • 5/12 13:002.4 dm • OSO 122° • -0.3° • 5/12 14:00 14:00
15:00 2.4 dm • SO 124° • -0.5° • 5/12 15:00 15:00
Svinninge • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 112°Vågor OSO 112°2 dm • 4.2 sek
NNO 20°Vind NNO 20°2.2 m/s • Byvind 5.1 m/s
Lätt snöfall • -0.8°CLätt snöfall -0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Åkersberga/Stockholms län/Sverige
08:00 2.4 dm • OSO 108° • -1.0° • 5/12 08:002.4 dm • OSO 111° • -0.9° • 5/12 09:002.4 dm • OSO 114° • -0.8° • 5/12 10:002.4 dm • OSO 116° • -0.7° • 5/12 11:002.4 dm • OSO 118° • -0.3° • 5/12 12:002.4 dm • OSO 120° • -0.2° • 5/12 13:002.4 dm • OSO 122° • -0.4° • 5/12 14:00 14:00
15:00 2.4 dm • SO 124° • -0.5° • 5/12 15:00 15:00
Ytterbystrand • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 112°Vågor OSO 112°2 dm • 4.2 sek
NNO 19°Vind NNO 19°2.3 m/s • Byvind 5.0 m/s
Lätt snöfall • -0.8°CLätt snöfall -0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Vaxholm/Stockholms län/Sverige
08:00 2.4 dm • OSO 108° • -0.9° • 5/12 08:002.4 dm • OSO 111° • -0.8° • 5/12 09:002.4 dm • OSO 114° • -0.7° • 5/12 10:002.4 dm • OSO 116° • -0.7° • 5/12 11:002.4 dm • OSO 118° • -0.2° • 5/12 12:002.4 dm • OSO 120° • -0.2° • 5/12 13:002.4 dm • OSO 122° • -0.3° • 5/12 14:00 14:00
15:00 2.4 dm • SO 124° • -0.5° • 5/12 15:00 15:00
Österskär • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
OSO 112°Vågor OSO 112°2 dm • 4.2 sek
NNO 20°Vind NNO 20°2.2 m/s • Byvind 5.1 m/s
Lätt snöfall • -0.8°CLätt snöfall -0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Österskär/Stockholms län/Sverige
08:00 2.4 dm • OSO 108° • -1.0° • 5/12 08:002.4 dm • OSO 111° • -0.8° • 5/12 09:002.4 dm • OSO 114° • -0.8° • 5/12 10:002.4 dm • OSO 116° • -0.7° • 5/12 11:002.4 dm • OSO 118° • -0.3° • 5/12 12:002.4 dm • OSO 120° • -0.2° • 5/12 13:002.4 dm • OSO 122° • -0.4° • 5/12 14:00 14:00
15:00 2.4 dm • SO 124° • -0.5° • 5/12 15:00 15:00
Björkvik • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NO 41°Vind NO 41°4.0 m/s • Byvind 7.4 m/s
Lätt snöfall • 0.9°CLätt snöfall 0.9°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ingarö/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • 0.8° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • 0.9° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • 0.9° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • 0.9° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 1.1° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 1.1° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • 0.9° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • 0.8° • 5/12 15:00 15:00
Dalarö Kitezone • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NO 38°Vind NO 38°3.8 m/s • Byvind 7.3 m/s
Lätt snöfall • 0.4°CLätt snöfall 0.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Dalarö/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • 0.4° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • 0.4° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • 0.5° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • 0.5° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 0.8° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 0.9° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • 0.8° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • 0.6° • 5/12 15:00 15:00
Elfvik • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 18°Vind NNO 18°2.2 m/s • Byvind 5.0 m/s
Lätt snöfall • -0.8°CLätt snöfall -0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Lidingö/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -0.9° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.9° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • -0.8° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • -0.8° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • -0.4° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • -0.3° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • -0.5° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • -0.7° • 5/12 15:00 15:00
Erstavik • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 26°Vind NNO 26°2.8 m/s • Byvind 6.3 m/s
Lätt snöfall • -0.3°CLätt snöfall -0.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Saltsjöbaden/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -0.4° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.3° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • -0.3° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • -0.2° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 0.1° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 0.2° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • -0.1° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • -0.2° • 5/12 15:00 15:00
Grönskan • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 33°Vind NNO 33°3.4 m/s • Byvind 6.8 m/s
Lätt snöfall • 0.2°CLätt snöfall 0.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ingarö/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • 0.2° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • 0.2° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • 0.2° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • 0.3° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 0.5° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 0.6° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • 0.5° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • 0.3° • 5/12 15:00 15:00
KSSS • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 26°Vind NNO 26°2.9 m/s • Byvind 6.2 m/s
Lätt snöfall • -0.2°CLätt snöfall -0.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Saltsjöbaden/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -0.3° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.2° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • -0.2° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • -0.1° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 0.2° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 0.3° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • 0.0° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • -0.2° • 5/12 15:00 15:00
Lilla sand • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NO 42°Vind NO 42°4.0 m/s • Byvind 7.5 m/s
Lätt snöfall • 1.0°CLätt snöfall 1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ingarö/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • 0.9° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • 1.0° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • 1.0° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • 1.0° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 1.1° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 1.2° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • 1.0° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • 0.9° • 5/12 15:00 15:00
Mjölkudden • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 20°Vind NNO 20°2.4 m/s • Byvind 5.2 m/s
Lätt snöfall • -0.8°CLätt snöfall -0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Saltsjö-boo/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -0.9° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.8° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • -0.8° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • -0.8° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • -0.4° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • -0.3° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • -0.5° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • -0.7° • 5/12 15:00 15:00
Nyckelviken • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 19°Vind NNO 19°2.2 m/s • Byvind 5.0 m/s
Lätt snöfall • -0.9°CLätt snöfall -0.9°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nacka/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -1.0° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.9° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • -0.9° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • -0.8° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • -0.4° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • -0.4° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • -0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • -0.8° • 5/12 15:00 15:00
Sandholmen • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NO 34°Vind NO 34°3.4 m/s • Byvind 7.0 m/s
Lätt snöfall • 0.2°CLätt snöfall 0.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Tyresö/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • 0.1° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • 0.1° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • 0.2° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • 0.2° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 0.5° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 0.6° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • 0.4° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • 0.3° • 5/12 15:00 15:00
Seglarvägen • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 21°Vind NNO 21°2.4 m/s • Byvind 5.4 m/s
Lätt snöfall • -0.8°CLätt snöfall -0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Saltsjöbaden/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -0.9° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.8° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • -0.8° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • -0.7° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • -0.3° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • -0.3° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • -0.5° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • -0.7° • 5/12 15:00 15:00
Sjöliden VJS • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 22°Vind NNO 22°2.7 m/s • Byvind 5.6 m/s
Lätt snöfall • -0.6°CLätt snöfall -0.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Värmdö/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -0.6° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.6° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • -0.5° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • -0.5° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • -0.1° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • -0.1° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • -0.3° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • -0.5° • 5/12 15:00 15:00
Solsidan • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 27°Vind NNO 27°2.8 m/s • Byvind 6.3 m/s
Lätt snöfall • -0.3°CLätt snöfall -0.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Saltsjöbaden/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -0.4° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.3° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • -0.2° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • -0.2° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 0.1° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 0.2° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • 0.0° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • -0.2° • 5/12 15:00 15:00
Södernäs • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 20°Vind NNO 20°2.6 m/s • Byvind 5.2 m/s
Lätt snöfall • -0.6°CLätt snöfall -0.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Värmdö/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -0.7° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.6° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • -0.6° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • -0.5° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • -0.2° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • -0.1° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • -0.3° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • -0.5° • 5/12 15:00 15:00
Torpesand • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NO 43°Vind NO 43°4.0 m/s • Byvind 7.4 m/s
Lätt snöfall • 1.0°CLätt snöfall 1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ingarö/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • 1.0° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • 1.0° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • 1.0° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • 1.1° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 1.2° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 1.2° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • 1.1° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • 1.0° • 5/12 15:00 15:00
Trinntorp • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 30°Vind NNO 30°3.2 m/s • Byvind 6.8 m/s
Lätt snöfall • -0.1°CLätt snöfall -0.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Tyresö/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -0.1° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.1° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • -0.1° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • 0.0° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 0.3° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 0.4° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • 0.2° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • 0.0° • 5/12 15:00 15:00
TWC • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 27°Vind NNO 27°2.8 m/s • Byvind 6.3 m/s
Lätt snöfall • -0.3°CLätt snöfall -0.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Tyresö/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -0.4° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.3° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • -0.2° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • -0.2° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 0.1° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 0.2° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • 0.0° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • -0.2° • 5/12 15:00 15:00
Älgö • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 28°Vind NNO 28°3.0 m/s • Byvind 6.5 m/s
Lätt snöfall • -0.2°CLätt snöfall -0.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Saltsjöbaden/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -0.3° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.2° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • -0.2° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • -0.1° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 0.2° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 0.3° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • 0.1° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • -0.1° • 5/12 15:00 15:00
Öringhamn • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°2 dm • 3.6 sek
NNO 32°Vind NNO 32°3.4 m/s • Byvind 7.0 m/s
Lätt snöfall • 0.0°CLätt snöfall 0.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Tyresö/Stockholms län/Sverige
08:00 1.5 dm • O 92° • -0.1° • 5/12 08:001.5 dm • O 96° • -0.1° • 5/12 09:001.4 dm • O 101° • 0.0° • 5/12 10:001.4 dm • OSO 106° • 0.0° • 5/12 11:001.4 dm • OSO 109° • 0.4° • 5/12 12:001.4 dm • OSO 112° • 0.4° • 5/12 13:001.4 dm • OSO 116° • 0.2° • 5/12 14:00 14:00
15:00 1.4 dm • OSO 121° • 0.1° • 5/12 15:00 15:00
Byggningen • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NNO 32°Vågor NNO 32°1 dm • 2.0 sek
NNO 27°Vind NNO 27°4.0 m/s • Byvind 7.8 m/s
Halvklart • -0.1°CHalvklart -0.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Tystberga/Södermanlands län/Sverige
08:00 1.5 dm • NNO 15° • -0.3° • 5/12 08:001.3 dm • NNO 27° • -0.2° • 5/12 09:001.1 dm • NO 38° • -0.1° • 5/12 10:000.9 dm • NO 50° • 0.1° • 5/12 11:000.8 dm • ONO 62° • 0.4° • 5/12 12:000.8 dm • ONO 75° • 0.5° • 5/12 13:000.7 dm • O 88° • 0.4° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.7 dm • O 95° • 0.3° • 5/12 15:00 15:00
Stendörren • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
NNO 32°Vågor NNO 32°1 dm • 2.0 sek
NNO 28°Vind NNO 28°4.2 m/s • Byvind 8.0 m/s
Halvklart • 0.1°CHalvklart 0.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Tystberga/Södermanlands län/Sverige
08:00 1.5 dm • NNO 15° • 0.0° • 5/12 08:001.3 dm • NNO 27° • 0.1° • 5/12 09:001.1 dm • NO 38° • 0.2° • 5/12 10:000.9 dm • NO 50° • 0.2° • 5/12 11:000.8 dm • ONO 62° • 0.5° • 5/12 12:000.8 dm • ONO 75° • 0.7° • 5/12 13:000.7 dm • O 88° • 0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.7 dm • O 95° • 0.5° • 5/12 15:00 15:00
Brandalsund • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°0 dm • 3.5 sek
NNO 23°Vind NNO 23°2.2 m/s • Byvind 5.1 m/s
Halvklart • -1.3°CHalvklart -1.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Järna/Stockholms län/Sverige
08:00 0.5 dm • O 90° • -1.6° • 5/12 08:000.5 dm • O 96° • -1.4° • 5/12 09:000.4 dm • OSO 102° • -1.2° • 5/12 10:000.4 dm • OSO 108° • -1.1° • 5/12 11:000.4 dm • OSO 112° • -0.5° • 5/12 12:000.4 dm • OSO 116° • -0.3° • 5/12 13:000.4 dm • OSO 120° • -0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.4 dm • OSO 122° • -0.9° • 5/12 15:00 15:00
Farstanäs • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°0 dm • 3.5 sek
NNO 23°Vind NNO 23°2.2 m/s • Byvind 5.1 m/s
Halvklart • -1.3°CHalvklart -1.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Järna/Stockholms län/Sverige
08:00 0.5 dm • O 90° • -1.6° • 5/12 08:000.5 dm • O 96° • -1.4° • 5/12 09:000.4 dm • OSO 102° • -1.2° • 5/12 10:000.4 dm • OSO 108° • -1.1° • 5/12 11:000.4 dm • OSO 112° • -0.5° • 5/12 12:000.4 dm • OSO 116° • -0.3° • 5/12 13:000.4 dm • OSO 120° • -0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.4 dm • OSO 122° • -0.9° • 5/12 15:00 15:00
Fituna • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°0 dm • 3.5 sek
NNO 20°Vind NNO 20°2.2 m/s • Byvind 5.2 m/s
Halvklart • -1.5°CHalvklart -1.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Sorunda/Stockholms län/Sverige
08:00 0.5 dm • O 90° • -1.8° • 5/12 08:000.5 dm • O 96° • -1.6° • 5/12 09:000.4 dm • OSO 102° • -1.4° • 5/12 10:000.4 dm • OSO 108° • -1.2° • 5/12 11:000.4 dm • OSO 112° • -0.6° • 5/12 12:000.4 dm • OSO 116° • -0.4° • 5/12 13:000.4 dm • OSO 120° • -0.7° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.4 dm • OSO 122° • -1.0° • 5/12 15:00 15:00
Rangsta • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°0 dm • 3.5 sek
NNO 19°Vind NNO 19°2.3 m/s • Byvind 5.4 m/s
Halvklart • -1.4°CHalvklart -1.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Sorunda/Stockholms län/Sverige
08:00 0.5 dm • O 90° • -1.7° • 5/12 08:000.5 dm • O 96° • -1.5° • 5/12 09:000.4 dm • OSO 102° • -1.4° • 5/12 10:000.4 dm • OSO 108° • -1.2° • 5/12 11:000.4 dm • OSO 112° • -0.6° • 5/12 12:000.4 dm • OSO 116° • -0.4° • 5/12 13:000.4 dm • OSO 120° • -0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.4 dm • OSO 122° • -0.9° • 5/12 15:00 15:00
Reveln • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°0 dm • 3.5 sek
NNO 19°Vind NNO 19°2.2 m/s • Byvind 5.4 m/s
Halvklart • -1.5°CHalvklart -1.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mörkö/Stockholms län/Sverige
08:00 0.5 dm • O 90° • -1.8° • 5/12 08:000.5 dm • O 96° • -1.6° • 5/12 09:000.4 dm • OSO 102° • -1.4° • 5/12 10:000.4 dm • OSO 108° • -1.2° • 5/12 11:000.4 dm • OSO 112° • -0.6° • 5/12 12:000.4 dm • OSO 116° • -0.4° • 5/12 13:000.4 dm • OSO 120° • -0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.4 dm • OSO 122° • -0.9° • 5/12 15:00 15:00
Skanssundet • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
O 99°Vågor O 99°0 dm • 3.5 sek
NNO 20°Vind NNO 20°2.2 m/s • Byvind 5.2 m/s
Halvklart • -1.4°CHalvklart -1.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mörkö/Stockholms län/Sverige
08:00 0.5 dm • O 90° • -1.7° • 5/12 08:000.5 dm • O 96° • -1.5° • 5/12 09:000.4 dm • OSO 102° • -1.4° • 5/12 10:000.4 dm • OSO 108° • -1.2° • 5/12 11:000.4 dm • OSO 112° • -0.5° • 5/12 12:000.4 dm • OSO 116° • -0.4° • 5/12 13:000.4 dm • OSO 120° • -0.7° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.4 dm • OSO 122° • -0.9° • 5/12 15:00 15:00
Alnäs • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period10-13
S 191°Vågor S 191°0 dm • 1.8 sek
NNV 346°Vind NNV 346°2.0 m/s • Byvind 4.8 m/s
Halvklart • -1.5°CHalvklart -1.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Uppsala/Uppsala län/Sverige
08:00 0.2 dm • SO 137° • -2.4° • 5/12 08:000.2 dm • SSO 156° • -2.2° • 5/12 09:000.3 dm • S 176° • -2.0° • 5/12 10:000.3 dm • SSV 195° • -1.8° • 5/12 11:000.3 dm • SSV 195° • -1.2° • 5/12 12:000.3 dm • SSV 196° • -1.0° • 5/12 13:000.3 dm • SSV 196° • -1.1° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.4 dm • SSV 197° • -1.2° • 5/12 15:00 15:00
Fagerudd • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period10-13
S 191°Vågor S 191°0 dm • 1.8 sek
NNV 344°Vind NNV 344°2.2 m/s • Byvind 4.8 m/s
Halvklart • -1.5°CHalvklart -1.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Enköping/Uppsala län/Sverige
08:00 0.2 dm • SO 137° • -2.4° • 5/12 08:000.2 dm • SSO 156° • -2.2° • 5/12 09:000.3 dm • S 176° • -2.0° • 5/12 10:000.3 dm • SSV 195° • -1.8° • 5/12 11:000.3 dm • SSV 195° • -1.2° • 5/12 12:000.3 dm • SSV 196° • -1.0° • 5/12 13:000.3 dm • SSV 196° • -1.1° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.4 dm • SSV 197° • -1.3° • 5/12 15:00 15:00
Fasanviken • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
N 9°Vind N 9°1.9 m/s • Byvind 4.6 m/s
Mulet, viss risk för regn • -1.4°CMulet, viss risk för regn -1.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Sollentuna/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.5° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.4° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.3° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -1.2° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.8° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.7° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.8° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -1.0° • 5/12 15:00 15:00
Gustavs udde • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 17°Vind NNO 17°2.0 m/s • Byvind 5.1 m/s
Halvklart • -1.1°CHalvklart -1.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Vallentuna/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.2° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.2° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.1° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -1.0° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.6° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.6° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.7° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -0.8° • 5/12 15:00 15:00
Görväln • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 14°Vind NNO 14°2.0 m/s • Byvind 4.6 m/s
Mulet, viss risk för regn • -1.6°CMulet, viss risk för regn -1.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Järfälla/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.7° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.6° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.5° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -1.4° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.9° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.8° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.9° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -1.0° • 5/12 15:00 15:00
Kallhäll • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
N 11°Vind N 11°2.0 m/s • Byvind 4.6 m/s
Mulet, viss risk för regn • -1.6°CMulet, viss risk för regn -1.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Järfälla/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.7° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.6° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.5° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -1.4° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.9° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.8° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.9° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -1.0° • 5/12 15:00 15:00
Klubbholmen • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period10-13
S 191°Vågor S 191°0 dm • 1.8 sek
NNV 344°Vind NNV 344°2.2 m/s • Byvind 4.8 m/s
Halvklart • -1.5°CHalvklart -1.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Enköping/Uppsala län/Sverige
08:00 0.2 dm • SO 137° • -2.4° • 5/12 08:000.2 dm • SSO 156° • -2.2° • 5/12 09:000.3 dm • S 176° • -2.0° • 5/12 10:000.3 dm • SSV 195° • -1.8° • 5/12 11:000.3 dm • SSV 195° • -1.2° • 5/12 12:000.3 dm • SSV 196° • -1.0° • 5/12 13:000.3 dm • SSV 196° • -1.1° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.4 dm • SSV 197° • -1.3° • 5/12 15:00 15:00
Kungsängen • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 12°Vind NNO 12°2.0 m/s • Byvind 4.5 m/s
Mulet, viss risk för regn • -1.6°CMulet, viss risk för regn -1.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Kungsängen/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.8° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.7° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.6° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -1.5° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -1.0° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.9° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -1.0° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -1.0° • 5/12 15:00 15:00
Kyrkfjärden • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 22°Vind NNO 22°2.2 m/s • Byvind 5.0 m/s
Halvklart • -1.0°CHalvklart -1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ekerö/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.2° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.1° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.0° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -0.9° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.3° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.2° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.4° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -0.6° • 5/12 15:00 15:00
Lidingöbron • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 19°Vind NNO 19°2.1 m/s • Byvind 5.0 m/s
Lätt snöfall • -1.0°CLätt snöfall -1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Lidingö/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.1° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.0° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -0.9° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -0.9° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.5° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.4° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -0.8° • 5/12 15:00 15:00
Lövstabadet • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 13°Vind NNO 13°2.0 m/s • Byvind 4.5 m/s
Mulet, viss risk för regn • -1.6°CMulet, viss risk för regn -1.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Hässelby/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.7° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.6° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.5° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -1.4° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.9° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.8° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.9° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -1.0° • 5/12 15:00 15:00
Morga • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period10-13
S 191°Vågor S 191°0 dm • 1.8 sek
NNV 346°Vind NNV 346°2.0 m/s • Byvind 4.8 m/s
Halvklart • -1.5°CHalvklart -1.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Uppsala/Uppsala län/Sverige
08:00 0.2 dm • SO 137° • -2.3° • 5/12 08:000.2 dm • SSO 156° • -2.1° • 5/12 09:000.3 dm • S 176° • -1.9° • 5/12 10:000.3 dm • SSV 195° • -1.8° • 5/12 11:000.3 dm • SSV 195° • -1.2° • 5/12 12:000.3 dm • SSV 196° • -1.0° • 5/12 13:000.3 dm • SSV 196° • -1.1° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.4 dm • SSV 197° • -1.2° • 5/12 15:00 15:00
Munkholmen • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
N 8°Vind N 8°2.0 m/s • Byvind 4.4 m/s
Halvklart • -1.8°CHalvklart -1.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Sigtuna/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.9° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.8° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.7° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -1.6° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -1.1° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -1.0° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -1.1° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -1.2° • 5/12 15:00 15:00
Närlundabadet • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 18°Vind NNO 18°2.0 m/s • Byvind 4.4 m/s
Mulet, viss risk för regn • -1.4°CMulet, viss risk för regn -1.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ekerö/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.5° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.4° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.3° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -1.2° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.7° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.6° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.7° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -0.9° • 5/12 15:00 15:00
Näsaäng S • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 18°Vind NNO 18°2.0 m/s • Byvind 5.0 m/s
Mulet, viss risk för regn • -1.0°CMulet, viss risk för regn -1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Täby/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.1° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.0° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.0° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -0.9° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.5° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.4° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -0.8° • 5/12 15:00 15:00
Sandvikens brygga • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 26°Vind NNO 26°2.5 m/s • Byvind 5.4 m/s
Halvklart • -0.8°CHalvklart -0.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Enhörna/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -0.9° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -0.8° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -0.7° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -0.7° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.2° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.1° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.3° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -0.4° • 5/12 15:00 15:00
Skaris • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period10-13
S 191°Vågor S 191°0 dm • 1.8 sek
NNV 346°Vind NNV 346°2.0 m/s • Byvind 4.8 m/s
Halvklart • -1.5°CHalvklart -1.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Uppsala/Uppsala län/Sverige
08:00 0.2 dm • SO 137° • -2.4° • 5/12 08:000.2 dm • SSO 156° • -2.2° • 5/12 09:000.3 dm • S 176° • -2.0° • 5/12 10:000.3 dm • SSV 195° • -1.8° • 5/12 11:000.3 dm • SSV 195° • -1.2° • 5/12 12:000.3 dm • SSV 196° • -1.0° • 5/12 13:000.3 dm • SSV 196° • -1.1° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.4 dm • SSV 197° • -1.2° • 5/12 15:00 15:00
Smidö • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 18°Vind NNO 18°2.4 m/s • Byvind 4.9 m/s
Halvklart • -1.4°CHalvklart -1.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Bro/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.5° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.4° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.3° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -1.2° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.8° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.7° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.8° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -0.8° • 5/12 15:00 15:00
Sticklinge • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 18°Vind NNO 18°2.1 m/s • Byvind 5.0 m/s
Mulet, viss risk för regn • -1.0°CMulet, viss risk för regn -1.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Lidingö/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.1° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.0° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -0.9° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -0.9° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.5° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.4° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -0.8° • 5/12 15:00 15:00
Sätra gård • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 16°Vind NNO 16°2.6 m/s • Byvind 5.2 m/s
Halvklart • -1.2°CHalvklart -1.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Adelsö/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.2° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.2° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.1° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -1.1° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.6° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.5° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -0.7° • 5/12 15:00 15:00
Sätrastrand • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 17°Vind NNO 17°2.1 m/s • Byvind 4.9 m/s
Mulet, viss risk för regn • -1.2°CMulet, viss risk för regn -1.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Skärholmen/Stockholms län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.3° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.2° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.1° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -1.0° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.5° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.4° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.6° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -0.8° • 5/12 15:00 15:00
Taxinge • 0 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
SO 136°Vågor SO 136°0 dm • 2.6 sek
NNO 14°Vind NNO 14°2.2 m/s • Byvind 5.0 m/s
Halvklart • -1.4°CHalvklart -1.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nykvarn/Södermanlands län/Sverige
08:00 0.3 dm • SO 132° • -1.5° • 5/12 08:000.3 dm • SO 135° • -1.4° • 5/12 09:000.3 dm • SO 138° • -1.3° • 5/12 10:000.3 dm • SO 141° • -1.2° • 5/12 11:000.3 dm • SO 142° • -0.7° • 5/12 12:000.3 dm • SO 143° • -0.6° • 5/12 13:000.3 dm • SO 145° • -0.8° • 5/12 14:00 14:00
15:00 0.3 dm • SO 145° • -0.9° • 5/12 15:00 15:00