Vågsurfprognos torsdag
↑ Klicka på menyknappen för fler alternativ för dessa spots.
Kiteboardcenter
↑ Länk till karta med aktuell vind.
Kiteboardcenter Stockholm är en av Sveriges största kiteskolor med över 14 års erfarenhet av kite och 290 utbildningsdagar per år.(((lt)))br /(((gt)))Spots från Kapellskär i norr till Torö i söder med kiteboardcenters showroom på Vanadisvägen i händelsernas centrum.
Listan rymmer spots för vindsurfing & kitesurfing.
Här visas de spots som har den bästa vågsurfprognosen på vald dag.
↑ Välj dag för vågsurfprognos ovan.
↓ Vågsurfprognosen visar de tre bästa timmarnas genomsnittliga våghöjd i surfbara vågriktningar mellan solens uppgång och nedgång.
Genomsnittlig våghöjd visas tillsammans med klockslagen för de bästa tre timmarna.
Ytterligare våg- och vindinformation visas och alla värden är genomsnitt för den aktuella tidsperioden.
Förväntat väder för de tre bästa timmarna visas.
Klicka på vågsurfprognos i dm för att öppna spotsida.
Klicka spotnamn för att öppna karta.
Klicka på stad/region/land för att välja område.
Erken • 17 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 2°Vågor N 2°17 dm • 6.1 sek
NV 324°Vind NV 324°4.2 m/s • Byvind 8.2 m/s
Klart väder • -5.5°CKlart väder -5.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Norrtälje/Stockholms län/Sverige
06:00 24.1 dm • NNO 12° • -2.8° • 29/3 06:0023.4 dm • NNO 12° • -2.7° • 29/3 07:0022.8 dm • NNO 12° • -2.5° • 29/3 08:0022.1 dm • NNO 13° • -2.3° • 29/3 09:0021.4 dm • NNO 12° • -2.1° • 29/3 10:0020.6 dm • NNO 12° • -2.0° • 29/3 11:0019.9 dm • NNO 12° • -1.9° • 29/3 12:00 12:00
13:00 19.5 dm • N 11° • -1.7° • 29/3 13:0019.2 dm • N 10° • -1.8° • 29/3 14:0018.8 dm • N 9° • -2.0° • 29/3 15:0019 dm • N 7° • -2.2° • 29/3 16:0019.2 dm • N 6° • -2.6° • 29/3 17:0019.4 dm • N 4° • -3.1° • 29/3 18:00 18:00
Fifång O • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
VNV 290°Vågor VNV 290°7 dm • 3.0 sek
N 3°Vind N 3°3.2 m/s • Byvind 7.0 m/s
Dimma • -6.5°CDimma -6.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mörkö/Södermanlands län/Sverige
06:00 8.1 dm • NV 316° • -4.6° • 29/3 06:008.3 dm • NV 313° • -4.7° • 29/3 07:008.5 dm • NV 310° • -4.2° • 29/3 08:008.7 dm • NV 307° • -3.7° • 29/3 09:008.7 dm • VNV 303° • -3.2° • 29/3 10:008.7 dm • VNV 300° • -2.8° • 29/3 11:008.7 dm • VNV 297° • -2.3° • 29/3 12:00 12:00
13:00 9.1 dm • VNV 295° • -1.4° • 29/3 13:009.5 dm • VNV 292° • -1.6° • 29/3 14:009.9 dm • VNV 290° • -1.8° • 29/3 15:0010.3 dm • VNV 291° • -1.9° • 29/3 16:0010.7 dm • VNV 292° • -2.2° • 29/3 17:0011.1 dm • VNV 293° • -2.5° • 29/3 18:00 18:00
Fifång V • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
VNV 290°Vågor VNV 290°7 dm • 3.0 sek
N 3°Vind N 3°3.2 m/s • Byvind 7.0 m/s
Dimma • -6.5°CDimma -6.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mörkö/Södermanlands län/Sverige
06:00 8.1 dm • NV 316° • -4.6° • 29/3 06:008.3 dm • NV 313° • -4.7° • 29/3 07:008.5 dm • NV 310° • -4.2° • 29/3 08:008.7 dm • NV 307° • -3.7° • 29/3 09:008.7 dm • VNV 303° • -3.2° • 29/3 10:008.7 dm • VNV 300° • -2.8° • 29/3 11:008.7 dm • VNV 297° • -2.3° • 29/3 12:00 12:00
13:00 9.1 dm • VNV 295° • -1.4° • 29/3 13:009.5 dm • VNV 292° • -1.6° • 29/3 14:009.9 dm • VNV 290° • -1.8° • 29/3 15:0010.3 dm • VNV 291° • -1.9° • 29/3 16:0010.7 dm • VNV 292° • -2.2° • 29/3 17:0011.1 dm • VNV 293° • -2.5° • 29/3 18:00 18:00
Strandvägen • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
VNV 290°Vågor VNV 290°7 dm • 3.0 sek
N 353°Vind N 353°3.3 m/s • Byvind 7.0 m/s
Dimma • -6.2°CDimma -6.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nynäshamn/Stockholms län/Sverige
06:00 8.1 dm • NV 316° • -4.4° • 29/3 06:008.3 dm • NV 313° • -4.5° • 29/3 07:008.5 dm • NV 310° • -4.0° • 29/3 08:008.7 dm • NV 307° • -3.6° • 29/3 09:008.7 dm • VNV 303° • -3.2° • 29/3 10:008.7 dm • VNV 300° • -2.8° • 29/3 11:008.7 dm • VNV 297° • -2.4° • 29/3 12:00 12:00
13:00 9.1 dm • VNV 295° • -1.6° • 29/3 13:009.5 dm • VNV 292° • -1.7° • 29/3 14:009.9 dm • VNV 290° • -1.8° • 29/3 15:0010.3 dm • VNV 291° • -1.9° • 29/3 16:0010.7 dm • VNV 292° • -2.1° • 29/3 17:0011.1 dm • VNV 293° • -2.3° • 29/3 18:00 18:00
Torö Norra • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
VNV 290°Vågor VNV 290°7 dm • 3.0 sek
N 5°Vind N 5°3.4 m/s • Byvind 7.0 m/s
Dimma • -5.4°CDimma -5.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nynäshamn/Stockholms län/Sverige
06:00 8.1 dm • NV 316° • -4.2° • 29/3 06:008.3 dm • NV 313° • -4.2° • 29/3 07:008.5 dm • NV 310° • -3.8° • 29/3 08:008.7 dm • NV 307° • -3.4° • 29/3 09:008.7 dm • VNV 303° • -3.0° • 29/3 10:008.7 dm • VNV 300° • -2.7° • 29/3 11:008.7 dm • VNV 297° • -2.3° • 29/3 12:00 12:00
13:00 9.1 dm • VNV 295° • -1.5° • 29/3 13:009.5 dm • VNV 292° • -1.4° • 29/3 14:009.9 dm • VNV 290° • -1.5° • 29/3 15:0010.3 dm • VNV 291° • -1.4° • 29/3 16:0010.7 dm • VNV 292° • -1.5° • 29/3 17:0011.1 dm • VNV 293° • -1.6° • 29/3 18:00 18:00
Örudden N • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
VNV 290°Vågor VNV 290°7 dm • 3.0 sek
N 7°Vind N 7°3.4 m/s • Byvind 7.0 m/s
Dimma • -5.1°CDimma -5.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nynäshamn/Stockholms län/Sverige
06:00 8.1 dm • NV 316° • -4.2° • 29/3 06:008.3 dm • NV 313° • -4.2° • 29/3 07:008.5 dm • NV 310° • -3.8° • 29/3 08:008.7 dm • NV 307° • -3.4° • 29/3 09:008.7 dm • VNV 303° • -3.0° • 29/3 10:008.7 dm • VNV 300° • -2.7° • 29/3 11:008.7 dm • VNV 297° • -2.3° • 29/3 12:00 12:00
13:00 9.1 dm • VNV 295° • -1.5° • 29/3 13:009.5 dm • VNV 292° • -1.4° • 29/3 14:009.9 dm • VNV 290° • -1.4° • 29/3 15:0010.3 dm • VNV 291° • -1.3° • 29/3 16:0010.7 dm • VNV 292° • -1.4° • 29/3 17:0011.1 dm • VNV 293° • -1.5° • 29/3 18:00 18:00
Örudden S • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
VNV 290°Vågor VNV 290°7 dm • 3.0 sek
N 7°Vind N 7°3.4 m/s • Byvind 7.0 m/s
Dimma • -5.1°CDimma -5.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nynäshamn/Stockholms län/Sverige
06:00 8.1 dm • NV 316° • -4.2° • 29/3 06:008.3 dm • NV 313° • -4.2° • 29/3 07:008.5 dm • NV 310° • -3.8° • 29/3 08:008.7 dm • NV 307° • -3.4° • 29/3 09:008.7 dm • VNV 303° • -3.0° • 29/3 10:008.7 dm • VNV 300° • -2.7° • 29/3 11:008.7 dm • VNV 297° • -2.3° • 29/3 12:00 12:00
13:00 9.1 dm • VNV 295° • -1.5° • 29/3 13:009.5 dm • VNV 292° • -1.4° • 29/3 14:009.9 dm • VNV 290° • -1.4° • 29/3 15:0010.3 dm • VNV 291° • -1.4° • 29/3 16:0010.7 dm • VNV 292° • -1.4° • 29/3 17:0011.1 dm • VNV 293° • -1.5° • 29/3 18:00 18:00
Örudden V • 7 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
VNV 290°Vågor VNV 290°7 dm • 3.0 sek
N 7°Vind N 7°3.4 m/s • Byvind 7.0 m/s
Dimma • -5.1°CDimma -5.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nynäshamn/Stockholms län/Sverige
06:00 8.1 dm • NV 316° • -4.2° • 29/3 06:008.3 dm • NV 313° • -4.2° • 29/3 07:008.5 dm • NV 310° • -3.8° • 29/3 08:008.7 dm • NV 307° • -3.4° • 29/3 09:008.7 dm • VNV 303° • -3.0° • 29/3 10:008.7 dm • VNV 300° • -2.7° • 29/3 11:008.7 dm • VNV 297° • -2.3° • 29/3 12:00 12:00
13:00 9.1 dm • VNV 295° • -1.5° • 29/3 13:009.5 dm • VNV 292° • -1.4° • 29/3 14:009.9 dm • VNV 290° • -1.4° • 29/3 15:0010.3 dm • VNV 291° • -1.3° • 29/3 16:0010.7 dm • VNV 292° • -1.4° • 29/3 17:0011.1 dm • VNV 293° • -1.5° • 29/3 18:00 18:00
Gålö • 6 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNO 18°Vågor NNO 18°6 dm • 4.7 sek
NNV 339°Vind NNV 339°4.5 m/s • Byvind 7.4 m/s
Mest klart väder • -5.3°CMest klart väder -5.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Haninge/Stockholms län/Sverige
06:00 15.7 dm • NO 52° • -3.2° • 29/3 06:0015.2 dm • NO 54° • -3.4° • 29/3 07:0014.6 dm • NO 55° • -3.0° • 29/3 08:0014.1 dm • NO 56° • -2.7° • 29/3 09:0013.5 dm • NO 55° • -2.3° • 29/3 10:0012.9 dm • NO 54° • -2.1° • 29/3 11:0012.3 dm • NO 53° • -1.8° • 29/3 12:00 12:00
13:00 11.8 dm • NO 52° • -1.2° • 29/3 13:0011.2 dm • NO 50° • -1.2° • 29/3 14:0010.7 dm • NO 49° • -1.3° • 29/3 15:0010.3 dm • NO 46° • -1.4° • 29/3 16:0010 dm • NO 43° • -1.6° • 29/3 17:009.6 dm • NO 40° • -1.8° • 29/3 18:00 18:00
Brandalsund • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
N 11°Vågor N 11°4 dm • 2.1 sek
NNV 331°Vind NNV 331°2.4 m/s • Byvind 5.9 m/s
Dimma • -5.7°CDimma -5.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Järna/Stockholms län/Sverige
06:00 6 dm • ONO 76° • -5.1° • 29/3 06:005.9 dm • ONO 77° • -5.1° • 29/3 07:005.9 dm • ONO 78° • -4.6° • 29/3 08:005.8 dm • O 79° • -4.0° • 29/3 09:005.6 dm • ONO 78° • -3.5° • 29/3 10:005.5 dm • ONO 78° • -3.1° • 29/3 11:005.3 dm • ONO 77° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.1 dm • ONO 76° • -1.8° • 29/3 13:005 dm • ONO 75° • -2.2° • 29/3 14:004.8 dm • ONO 74° • -2.6° • 29/3 15:004.6 dm • ONO 72° • -3.0° • 29/3 16:004.3 dm • ONO 70° • -3.7° • 29/3 17:004.1 dm • ONO 68° • -4.3° • 29/3 18:00 18:00
Farstanäs • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
N 11°Vågor N 11°4 dm • 2.1 sek
NNV 331°Vind NNV 331°2.4 m/s • Byvind 5.9 m/s
Dimma • -5.7°CDimma -5.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Järna/Stockholms län/Sverige
06:00 6 dm • ONO 76° • -5.1° • 29/3 06:005.9 dm • ONO 77° • -5.1° • 29/3 07:005.9 dm • ONO 78° • -4.6° • 29/3 08:005.8 dm • O 79° • -4.0° • 29/3 09:005.6 dm • ONO 78° • -3.5° • 29/3 10:005.5 dm • ONO 78° • -3.1° • 29/3 11:005.3 dm • ONO 77° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.1 dm • ONO 76° • -1.8° • 29/3 13:005 dm • ONO 75° • -2.2° • 29/3 14:004.8 dm • ONO 74° • -2.6° • 29/3 15:004.6 dm • ONO 72° • -3.0° • 29/3 16:004.3 dm • ONO 70° • -3.7° • 29/3 17:004.1 dm • ONO 68° • -4.3° • 29/3 18:00 18:00
Fituna • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
N 11°Vågor N 11°4 dm • 2.1 sek
NNV 327°Vind NNV 327°2.4 m/s • Byvind 6.1 m/s
Dimma • -5.9°CDimma -5.9°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Sorunda/Stockholms län/Sverige
06:00 6 dm • ONO 76° • -5.1° • 29/3 06:005.9 dm • ONO 77° • -5.2° • 29/3 07:005.9 dm • ONO 78° • -4.6° • 29/3 08:005.8 dm • O 79° • -4.0° • 29/3 09:005.6 dm • ONO 78° • -3.5° • 29/3 10:005.5 dm • ONO 78° • -3.0° • 29/3 11:005.3 dm • ONO 77° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.1 dm • ONO 76° • -1.7° • 29/3 13:005 dm • ONO 75° • -2.2° • 29/3 14:004.8 dm • ONO 74° • -2.7° • 29/3 15:004.6 dm • ONO 72° • -3.2° • 29/3 16:004.3 dm • ONO 70° • -3.9° • 29/3 17:004.1 dm • ONO 68° • -4.5° • 29/3 18:00 18:00
Rangsta • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
N 11°Vågor N 11°4 dm • 2.1 sek
NV 326°Vind NV 326°2.6 m/s • Byvind 6.4 m/s
Dimma • -6.0°CDimma -6.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Sorunda/Stockholms län/Sverige
06:00 6 dm • ONO 76° • -5.1° • 29/3 06:005.9 dm • ONO 77° • -5.1° • 29/3 07:005.9 dm • ONO 78° • -4.6° • 29/3 08:005.8 dm • O 79° • -4.0° • 29/3 09:005.6 dm • ONO 78° • -3.4° • 29/3 10:005.5 dm • ONO 78° • -3.0° • 29/3 11:005.3 dm • ONO 77° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.1 dm • ONO 76° • -1.7° • 29/3 13:005 dm • ONO 75° • -2.2° • 29/3 14:004.8 dm • ONO 74° • -2.6° • 29/3 15:004.6 dm • ONO 72° • -3.1° • 29/3 16:004.3 dm • ONO 70° • -3.8° • 29/3 17:004.1 dm • ONO 68° • -4.4° • 29/3 18:00 18:00
Reveln • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
N 11°Vågor N 11°4 dm • 2.1 sek
NV 325°Vind NV 325°2.6 m/s • Byvind 6.3 m/s
Dimma • -6.0°CDimma -6.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mörkö/Stockholms län/Sverige
06:00 6 dm • ONO 76° • -5.1° • 29/3 06:005.9 dm • ONO 77° • -5.2° • 29/3 07:005.9 dm • ONO 78° • -4.6° • 29/3 08:005.8 dm • O 79° • -4.0° • 29/3 09:005.6 dm • ONO 78° • -3.4° • 29/3 10:005.5 dm • ONO 78° • -3.0° • 29/3 11:005.3 dm • ONO 77° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.1 dm • ONO 76° • -1.7° • 29/3 13:005 dm • ONO 75° • -2.2° • 29/3 14:004.8 dm • ONO 74° • -2.7° • 29/3 15:004.6 dm • ONO 72° • -3.1° • 29/3 16:004.3 dm • ONO 70° • -3.8° • 29/3 17:004.1 dm • ONO 68° • -4.5° • 29/3 18:00 18:00
Skanssundet • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period08-11
N 11°Vågor N 11°4 dm • 2.1 sek
NV 325°Vind NV 325°2.4 m/s • Byvind 6.0 m/s
Dimma • -5.9°CDimma -5.9°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Mörkö/Stockholms län/Sverige
06:00 6 dm • ONO 76° • -5.1° • 29/3 06:005.9 dm • ONO 77° • -5.1° • 29/3 07:005.9 dm • ONO 78° • -4.6° • 29/3 08:005.8 dm • O 79° • -4.0° • 29/3 09:005.6 dm • ONO 78° • -3.4° • 29/3 10:005.5 dm • ONO 78° • -3.0° • 29/3 11:005.3 dm • ONO 77° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.1 dm • ONO 76° • -1.7° • 29/3 13:005 dm • ONO 75° • -2.2° • 29/3 14:004.8 dm • ONO 74° • -2.7° • 29/3 15:004.6 dm • ONO 72° • -3.2° • 29/3 16:004.3 dm • ONO 70° • -3.9° • 29/3 17:004.1 dm • ONO 68° • -4.6° • 29/3 18:00 18:00
Brevik • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNO 27°Vågor NNO 27°4 dm • 4.8 sek
NV 321°Vind NV 321°3.0 m/s • Byvind 6.5 m/s
Mest klart väder • -7.2°CMest klart väder -7.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Åkersberga/Stockholms län/Sverige
06:00 9.8 dm • ONO 62° • -3.7° • 29/3 06:009.5 dm • ONO 62° • -3.5° • 29/3 07:009.3 dm • ONO 63° • -3.2° • 29/3 08:009 dm • ONO 64° • -2.9° • 29/3 09:008.7 dm • ONO 63° • -2.5° • 29/3 10:008.3 dm • ONO 62° • -2.3° • 29/3 11:008 dm • ONO 61° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 7.8 dm • ONO 58° • -1.4° • 29/3 13:007.5 dm • NO 54° • -1.6° • 29/3 14:007.3 dm • NO 51° • -1.8° • 29/3 15:007 dm • NO 48° • -1.9° • 29/3 16:006.8 dm • NO 45° • -2.3° • 29/3 17:006.5 dm • NO 42° • -2.7° • 29/3 18:00 18:00
Frösvik • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNO 27°Vågor NNO 27°4 dm • 4.8 sek
NV 318°Vind NV 318°2.8 m/s • Byvind 6.4 m/s
Klart väder • -7.8°CKlart väder -7.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Vaxholm/Stockholms län/Sverige
06:00 9.8 dm • ONO 62° • -4.0° • 29/3 06:009.5 dm • ONO 62° • -3.7° • 29/3 07:009.3 dm • ONO 63° • -3.4° • 29/3 08:009 dm • ONO 64° • -3.0° • 29/3 09:008.7 dm • ONO 63° • -2.6° • 29/3 10:008.3 dm • ONO 62° • -2.3° • 29/3 11:008 dm • ONO 61° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 7.8 dm • ONO 58° • -1.4° • 29/3 13:007.5 dm • NO 54° • -1.6° • 29/3 14:007.3 dm • NO 51° • -1.8° • 29/3 15:007 dm • NO 48° • -2.0° • 29/3 16:006.8 dm • NO 45° • -2.4° • 29/3 17:006.5 dm • NO 42° • -2.8° • 29/3 18:00 18:00
Fågelöudde • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNO 27°Vågor NNO 27°4 dm • 4.8 sek
NV 318°Vind NV 318°2.9 m/s • Byvind 6.2 m/s
Klart väder • -8.1°CKlart väder -8.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Lidingö/Stockholms län/Sverige
06:00 9.8 dm • ONO 62° • -4.0° • 29/3 06:009.5 dm • ONO 62° • -3.7° • 29/3 07:009.3 dm • ONO 63° • -3.4° • 29/3 08:009 dm • ONO 64° • -3.0° • 29/3 09:008.7 dm • ONO 63° • -2.6° • 29/3 10:008.3 dm • ONO 62° • -2.4° • 29/3 11:008 dm • ONO 61° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 7.8 dm • ONO 58° • -1.4° • 29/3 13:007.5 dm • NO 54° • -1.7° • 29/3 14:007.3 dm • NO 51° • -1.9° • 29/3 15:007 dm • NO 48° • -2.2° • 29/3 16:006.8 dm • NO 45° • -2.6° • 29/3 17:006.5 dm • NO 42° • -3.1° • 29/3 18:00 18:00
Hägernäsbadet • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNO 27°Vågor NNO 27°4 dm • 4.8 sek
NV 319°Vind NV 319°2.8 m/s • Byvind 6.4 m/s
Halvklart • -7.8°CHalvklart -7.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Täby/Stockholms län/Sverige
06:00 9.8 dm • ONO 62° • -4.0° • 29/3 06:009.5 dm • ONO 62° • -3.8° • 29/3 07:009.3 dm • ONO 63° • -3.4° • 29/3 08:009 dm • ONO 64° • -3.0° • 29/3 09:008.7 dm • ONO 63° • -2.6° • 29/3 10:008.3 dm • ONO 62° • -2.3° • 29/3 11:008 dm • ONO 61° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 7.8 dm • ONO 58° • -1.4° • 29/3 13:007.5 dm • NO 54° • -1.6° • 29/3 14:007.3 dm • NO 51° • -1.7° • 29/3 15:007 dm • NO 48° • -2.0° • 29/3 16:006.8 dm • NO 45° • -2.4° • 29/3 17:006.5 dm • NO 42° • -2.8° • 29/3 18:00 18:00
Karlsudd • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNO 27°Vågor NNO 27°4 dm • 4.8 sek
NV 318°Vind NV 318°2.9 m/s • Byvind 6.1 m/s
Klart väder • -8.1°CKlart väder -8.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Vaxholm/Stockholms län/Sverige
06:00 9.8 dm • ONO 62° • -3.9° • 29/3 06:009.5 dm • ONO 62° • -3.7° • 29/3 07:009.3 dm • ONO 63° • -3.4° • 29/3 08:009 dm • ONO 64° • -3.0° • 29/3 09:008.7 dm • ONO 63° • -2.6° • 29/3 10:008.3 dm • ONO 62° • -2.4° • 29/3 11:008 dm • ONO 61° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 7.8 dm • ONO 58° • -1.4° • 29/3 13:007.5 dm • NO 54° • -1.7° • 29/3 14:007.3 dm • NO 51° • -1.9° • 29/3 15:007 dm • NO 48° • -2.2° • 29/3 16:006.8 dm • NO 45° • -2.7° • 29/3 17:006.5 dm • NO 42° • -3.2° • 29/3 18:00 18:00
Näsaäng N • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNO 27°Vågor NNO 27°4 dm • 4.8 sek
NV 318°Vind NV 318°2.8 m/s • Byvind 6.4 m/s
Halvklart • -7.8°CHalvklart -7.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Täby/Stockholms län/Sverige
06:00 9.8 dm • ONO 62° • -4.0° • 29/3 06:009.5 dm • ONO 62° • -3.8° • 29/3 07:009.3 dm • ONO 63° • -3.4° • 29/3 08:009 dm • ONO 64° • -3.0° • 29/3 09:008.7 dm • ONO 63° • -2.6° • 29/3 10:008.3 dm • ONO 62° • -2.3° • 29/3 11:008 dm • ONO 61° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 7.8 dm • ONO 58° • -1.3° • 29/3 13:007.5 dm • NO 54° • -1.6° • 29/3 14:007.3 dm • NO 51° • -1.8° • 29/3 15:007 dm • NO 48° • -1.9° • 29/3 16:006.8 dm • NO 45° • -2.4° • 29/3 17:006.5 dm • NO 42° • -2.8° • 29/3 18:00 18:00
Rindö hamn • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNO 27°Vågor NNO 27°4 dm • 4.8 sek
NV 321°Vind NV 321°3.1 m/s • Byvind 6.4 m/s
Mest klart väder • -7.5°CMest klart väder -7.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Vaxholm/Stockholms län/Sverige
06:00 9.8 dm • ONO 62° • -3.7° • 29/3 06:009.5 dm • ONO 62° • -3.6° • 29/3 07:009.3 dm • ONO 63° • -3.2° • 29/3 08:009 dm • ONO 64° • -2.9° • 29/3 09:008.7 dm • ONO 63° • -2.6° • 29/3 10:008.3 dm • ONO 62° • -2.3° • 29/3 11:008 dm • ONO 61° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 7.8 dm • ONO 58° • -1.4° • 29/3 13:007.5 dm • NO 54° • -1.6° • 29/3 14:007.3 dm • NO 51° • -1.8° • 29/3 15:007 dm • NO 48° • -2.0° • 29/3 16:006.8 dm • NO 45° • -2.4° • 29/3 17:006.5 dm • NO 42° • -2.8° • 29/3 18:00 18:00
Svinninge • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNO 27°Vågor NNO 27°4 dm • 4.8 sek
NV 321°Vind NV 321°2.9 m/s • Byvind 6.5 m/s
Mest klart väder • -7.3°CMest klart väder -7.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Åkersberga/Stockholms län/Sverige
06:00 9.8 dm • ONO 62° • -3.8° • 29/3 06:009.5 dm • ONO 62° • -3.6° • 29/3 07:009.3 dm • ONO 63° • -3.3° • 29/3 08:009 dm • ONO 64° • -2.9° • 29/3 09:008.7 dm • ONO 63° • -2.6° • 29/3 10:008.3 dm • ONO 62° • -2.3° • 29/3 11:008 dm • ONO 61° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 7.8 dm • ONO 58° • -1.4° • 29/3 13:007.5 dm • NO 54° • -1.6° • 29/3 14:007.3 dm • NO 51° • -1.8° • 29/3 15:007 dm • NO 48° • -1.9° • 29/3 16:006.8 dm • NO 45° • -2.4° • 29/3 17:006.5 dm • NO 42° • -2.8° • 29/3 18:00 18:00
Ytterbystrand • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNO 27°Vågor NNO 27°4 dm • 4.8 sek
NV 319°Vind NV 319°2.9 m/s • Byvind 6.4 m/s
Halvklart • -7.4°CHalvklart -7.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Vaxholm/Stockholms län/Sverige
06:00 9.8 dm • ONO 62° • -3.8° • 29/3 06:009.5 dm • ONO 62° • -3.6° • 29/3 07:009.3 dm • ONO 63° • -3.3° • 29/3 08:009 dm • ONO 64° • -2.9° • 29/3 09:008.7 dm • ONO 63° • -2.6° • 29/3 10:008.3 dm • ONO 62° • -2.3° • 29/3 11:008 dm • ONO 61° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 7.8 dm • ONO 58° • -1.4° • 29/3 13:007.5 dm • NO 54° • -1.6° • 29/3 14:007.3 dm • NO 51° • -1.8° • 29/3 15:007 dm • NO 48° • -2.0° • 29/3 16:006.8 dm • NO 45° • -2.4° • 29/3 17:006.5 dm • NO 42° • -2.9° • 29/3 18:00 18:00
Österskär • 4 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNO 27°Vågor NNO 27°4 dm • 4.8 sek
NV 321°Vind NV 321°2.9 m/s • Byvind 6.5 m/s
Mest klart väder • -7.3°CMest klart väder -7.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Österskär/Stockholms län/Sverige
06:00 9.8 dm • ONO 62° • -3.8° • 29/3 06:009.5 dm • ONO 62° • -3.6° • 29/3 07:009.3 dm • ONO 63° • -3.2° • 29/3 08:009 dm • ONO 64° • -2.9° • 29/3 09:008.7 dm • ONO 63° • -2.5° • 29/3 10:008.3 dm • ONO 62° • -2.3° • 29/3 11:008 dm • ONO 61° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 7.8 dm • ONO 58° • -1.4° • 29/3 13:007.5 dm • NO 54° • -1.6° • 29/3 14:007.3 dm • NO 51° • -1.8° • 29/3 15:007 dm • NO 48° • -1.9° • 29/3 16:006.8 dm • NO 45° • -2.4° • 29/3 17:006.5 dm • NO 42° • -2.8° • 29/3 18:00 18:00
Björkvik • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NNV 334°Vind NNV 334°5.4 m/s • Byvind 8.6 m/s
Klart väder • -5.6°CKlart väder -5.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ingarö/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -2.8° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -2.8° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -2.5° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -2.2° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -1.9° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -1.6° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -1.3° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -0.8° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -0.9° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.0° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -1.1° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -1.3° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -1.4° • 29/3 18:00 18:00
Dalarö Kitezone • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NNV 339°Vind NNV 339°4.7 m/s • Byvind 7.4 m/s
Mest klart väder • -5.2°CMest klart väder -5.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Dalarö/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -3.0° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.3° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.0° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -2.7° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.3° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.1° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -1.8° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.2° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.3° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.3° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -1.4° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -1.5° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -1.7° • 29/3 18:00 18:00
Elfvik • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NV 318°Vind NV 318°2.9 m/s • Byvind 6.3 m/s
Klart väder • -8.1°CKlart väder -8.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Lidingö/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -4.0° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.8° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.4° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -3.0° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.7° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.3° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -2.1° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.4° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.7° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.9° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -2.1° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.6° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -3.0° • 29/3 18:00 18:00
Erstavik • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NV 326°Vind NV 326°4.2 m/s • Byvind 7.0 m/s
Klart väder • -7.0°CKlart väder -7.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Saltsjöbaden/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -3.6° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.8° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.4° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -3.1° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.7° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.4° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.5° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.7° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.8° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -2.0° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.4° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.7° • 29/3 18:00 18:00
Grönskan • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NNV 332°Vind NNV 332°4.3 m/s • Byvind 7.1 m/s
Klart väder • -6.3°CKlart väder -6.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ingarö/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -3.2° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.4° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.1° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -2.8° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.5° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.2° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -1.9° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.4° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.5° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.6° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -1.7° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -1.9° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.1° • 29/3 18:00 18:00
KSSS • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NV 325°Vind NV 325°4.2 m/s • Byvind 6.9 m/s
Klart väder • -7.3°CKlart väder -7.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Saltsjöbaden/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -3.5° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.7° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.3° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -3.0° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.6° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.3° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -2.1° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.5° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.7° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.9° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -2.1° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.5° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.8° • 29/3 18:00 18:00
Lilla sand • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NNV 336°Vind NNV 336°5.6 m/s • Byvind 8.6 m/s
Klart väder • -5.3°CKlart väder -5.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ingarö/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -2.8° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -2.7° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -2.4° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -2.1° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -1.8° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -1.5° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -1.3° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -0.8° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -0.9° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -0.9° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -1.0° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -1.2° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -1.3° • 29/3 18:00 18:00
Mjölkudden • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NV 321°Vind NV 321°3.0 m/s • Byvind 6.6 m/s
Klart väder • -7.8°CKlart väder -7.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Saltsjö-boo/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -4.0° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.7° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.4° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -3.0° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.6° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.3° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.3° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.6° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.8° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -2.0° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.4° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.9° • 29/3 18:00 18:00
Nyckelviken • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NV 318°Vind NV 318°2.9 m/s • Byvind 6.5 m/s
Klart väder • -7.9°CKlart väder -7.9°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Nacka/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -4.0° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.8° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.4° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -3.0° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.6° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.3° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.3° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.6° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.8° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -2.0° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.5° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.9° • 29/3 18:00 18:00
Sandholmen • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NNV 333°Vind NNV 333°4.4 m/s • Byvind 7.2 m/s
Klart väder • -6.2°CKlart väder -6.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Tyresö/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -3.2° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.4° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.1° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -2.8° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.4° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.2° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -1.9° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.3° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.4° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.5° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -1.6° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -1.9° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.1° • 29/3 18:00 18:00
Seglarvägen • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NV 322°Vind NV 322°3.0 m/s • Byvind 6.7 m/s
Klart väder • -7.6°CKlart väder -7.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Saltsjöbaden/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -4.0° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.7° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.4° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -3.0° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.6° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.3° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.3° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.5° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.7° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -1.9° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.3° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.7° • 29/3 18:00 18:00
Sjöliden VJS • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NV 324°Vind NV 324°3.0 m/s • Byvind 6.4 m/s
Mest klart väder • -7.5°CMest klart väder -7.5°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Värmdö/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -3.8° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.6° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.2° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -2.9° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.6° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.3° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.4° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.6° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.8° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -2.0° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.3° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.7° • 29/3 18:00 18:00
Solsidan • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NV 326°Vind NV 326°4.2 m/s • Byvind 7.0 m/s
Klart väder • -7.0°CKlart väder -7.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Saltsjöbaden/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -3.6° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.8° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.4° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -3.1° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.6° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.3° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.4° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.6° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.8° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -2.0° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.4° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.7° • 29/3 18:00 18:00
Södernäs • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NV 322°Vind NV 322°3.0 m/s • Byvind 6.3 m/s
Mest klart väder • -7.7°CMest klart väder -7.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Värmdö/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -3.8° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.6° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.2° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -2.9° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.6° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.3° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.4° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.7° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.8° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -2.1° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.5° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.9° • 29/3 18:00 18:00
Torpesand • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NNV 334°Vind NNV 334°5.6 m/s • Byvind 8.6 m/s
Klart väder • -5.4°CKlart väder -5.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ingarö/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -2.8° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -2.7° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -2.4° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -2.1° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -1.8° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -1.6° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -1.3° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -0.8° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -0.9° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.0° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -1.0° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -1.2° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -1.3° • 29/3 18:00 18:00
Trinntorp • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NNV 330°Vind NNV 330°4.2 m/s • Byvind 7.0 m/s
Klart väder • -6.6°CKlart väder -6.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Tyresö/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -3.4° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.6° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.2° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -2.9° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.5° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.2° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -1.9° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.4° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.5° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.7° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -1.8° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.1° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.4° • 29/3 18:00 18:00
TWC • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NV 326°Vind NV 326°4.2 m/s • Byvind 7.0 m/s
Klart väder • -7.0°CKlart väder -7.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Tyresö/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -3.6° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.8° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.4° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -3.1° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.6° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.3° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.4° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.6° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.8° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -2.0° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.4° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.7° • 29/3 18:00 18:00
Älgö • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NNV 327°Vind NNV 327°4.2 m/s • Byvind 7.0 m/s
Klart väder • -7.0°CKlart väder -7.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Saltsjöbaden/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -3.5° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.7° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.3° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -3.0° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.6° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.4° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.5° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.6° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.8° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -2.0° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.3° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.6° • 29/3 18:00 18:00
Öringhamn • 3 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
N 11°Vågor N 11°3 dm • 4.2 sek
NNV 332°Vind NNV 332°4.3 m/s • Byvind 7.1 m/s
Klart väder • -6.3°CKlart väder -6.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Tyresö/Stockholms län/Sverige
06:00 10.4 dm • ONO 70° • -3.4° • 29/3 06:009.2 dm • ONO 70° • -3.6° • 29/3 07:008 dm • ONO 68° • -3.2° • 29/3 08:006.8 dm • ONO 68° • -2.9° • 29/3 09:006.5 dm • ONO 62° • -2.5° • 29/3 10:006.1 dm • ONO 57° • -2.3° • 29/3 11:005.8 dm • NO 51° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.6 dm • NO 47° • -1.4° • 29/3 13:005.5 dm • NO 43° • -1.5° • 29/3 14:005.3 dm • NO 39° • -1.6° • 29/3 15:005.2 dm • NO 35° • -1.8° • 29/3 16:005 dm • NNO 31° • -2.1° • 29/3 17:004.9 dm • NNO 27° • -2.3° • 29/3 18:00 18:00
Bromskär • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
V 280°Vågor V 280°2 dm • 2.0 sek
NNV 331°Vind NNV 331°5.6 m/s • Byvind 8.8 m/s
Klart väder • -3.6°CKlart väder -3.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Blidö/Stockholms län/Sverige
06:00 6.7 dm • VNV 301° • -1.9° • 29/3 06:006.6 dm • VNV 300° • -1.8° • 29/3 07:006.4 dm • VNV 298° • -1.7° • 29/3 08:006.3 dm • VNV 297° • -1.6° • 29/3 09:006 dm • VNV 296° • -1.5° • 29/3 10:005.8 dm • VNV 295° • -1.4° • 29/3 11:005.5 dm • VNV 294° • -1.4° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.2 dm • VNV 294° • -1.1° • 29/3 13:004.9 dm • VNV 293° • -1.1° • 29/3 14:004.6 dm • VNV 292° • -1.1° • 29/3 15:004.4 dm • VNV 292° • -1.1° • 29/3 16:004.3 dm • VNV 292° • -1.3° • 29/3 17:004.1 dm • VNV 292° • -1.5° • 29/3 18:00 18:00
Fagervik • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
V 280°Vågor V 280°2 dm • 2.0 sek
NNV 331°Vind NNV 331°6.7 m/s • Byvind 10.3 m/s
Klart väder • -3.4°CKlart väder -3.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Gräddö/Stockholms län/Sverige
06:00 6.7 dm • VNV 301° • -1.4° • 29/3 06:006.6 dm • VNV 300° • -1.3° • 29/3 07:006.4 dm • VNV 298° • -1.2° • 29/3 08:006.3 dm • VNV 297° • -1.2° • 29/3 09:006 dm • VNV 296° • -1.0° • 29/3 10:005.8 dm • VNV 295° • -1.0° • 29/3 11:005.5 dm • VNV 294° • -0.9° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.2 dm • VNV 294° • -0.8° • 29/3 13:004.9 dm • VNV 293° • -0.9° • 29/3 14:004.6 dm • VNV 292° • -0.9° • 29/3 15:004.4 dm • VNV 292° • -1.0° • 29/3 16:004.3 dm • VNV 292° • -1.2° • 29/3 17:004.1 dm • VNV 292° • -1.4° • 29/3 18:00 18:00
Kapellskär • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
V 280°Vågor V 280°2 dm • 2.0 sek
NNV 333°Vind NNV 333°6.8 m/s • Byvind 10.4 m/s
Klart väder • -3.3°CKlart väder -3.3°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Gräddö/Stockholms län/Sverige
06:00 6.7 dm • VNV 301° • -1.4° • 29/3 06:006.6 dm • VNV 300° • -1.3° • 29/3 07:006.4 dm • VNV 298° • -1.2° • 29/3 08:006.3 dm • VNV 297° • -1.2° • 29/3 09:006 dm • VNV 296° • -1.0° • 29/3 10:005.8 dm • VNV 295° • -1.0° • 29/3 11:005.5 dm • VNV 294° • -0.9° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.2 dm • VNV 294° • -0.8° • 29/3 13:004.9 dm • VNV 293° • -0.9° • 29/3 14:004.6 dm • VNV 292° • -0.9° • 29/3 15:004.4 dm • VNV 292° • -0.9° • 29/3 16:004.3 dm • VNV 292° • -1.1° • 29/3 17:004.1 dm • VNV 292° • -1.3° • 29/3 18:00 18:00
Klintsund • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
V 280°Vågor V 280°2 dm • 2.0 sek
NNV 328°Vind NNV 328°5.2 m/s • Byvind 8.2 m/s
Mest klart väder • -4.2°CMest klart väder -4.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ljusterö/Stockholms län/Sverige
06:00 6.7 dm • VNV 301° • -2.4° • 29/3 06:006.6 dm • VNV 300° • -2.3° • 29/3 07:006.4 dm • VNV 298° • -2.1° • 29/3 08:006.3 dm • VNV 297° • -1.9° • 29/3 09:006 dm • VNV 296° • -1.7° • 29/3 10:005.8 dm • VNV 295° • -1.6° • 29/3 11:005.5 dm • VNV 294° • -1.4° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.2 dm • VNV 294° • -1.1° • 29/3 13:004.9 dm • VNV 293° • -1.1° • 29/3 14:004.6 dm • VNV 292° • -1.2° • 29/3 15:004.4 dm • VNV 292° • -1.2° • 29/3 16:004.3 dm • VNV 292° • -1.4° • 29/3 17:004.1 dm • VNV 292° • -1.6° • 29/3 18:00 18:00
Stora Alskär • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
V 280°Vågor V 280°2 dm • 2.0 sek
NNV 331°Vind NNV 331°5.4 m/s • Byvind 8.6 m/s
Mest klart väder • -3.6°CMest klart väder -3.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Sandhamn/Stockholms län/Sverige
06:00 6.7 dm • VNV 301° • -2.1° • 29/3 06:006.6 dm • VNV 300° • -2.1° • 29/3 07:006.4 dm • VNV 298° • -2.0° • 29/3 08:006.3 dm • VNV 297° • -1.8° • 29/3 09:006 dm • VNV 296° • -1.7° • 29/3 10:005.8 dm • VNV 295° • -1.5° • 29/3 11:005.5 dm • VNV 294° • -1.4° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.2 dm • VNV 294° • -1.0° • 29/3 13:004.9 dm • VNV 293° • -1.0° • 29/3 14:004.6 dm • VNV 292° • -1.0° • 29/3 15:004.4 dm • VNV 292° • -0.9° • 29/3 16:004.3 dm • VNV 292° • -1.0° • 29/3 17:004.1 dm • VNV 292° • -1.0° • 29/3 18:00 18:00
Troville • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
V 280°Vågor V 280°2 dm • 2.0 sek
NNV 332°Vind NNV 332°6.2 m/s • Byvind 9.5 m/s
Halvklart • -3.8°CHalvklart -3.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Sandhamn/Stockholms län/Sverige
06:00 6.7 dm • VNV 301° • -2.2° • 29/3 06:006.6 dm • VNV 300° • -2.1° • 29/3 07:006.4 dm • VNV 298° • -1.9° • 29/3 08:006.3 dm • VNV 297° • -1.8° • 29/3 09:006 dm • VNV 296° • -1.6° • 29/3 10:005.8 dm • VNV 295° • -1.5° • 29/3 11:005.5 dm • VNV 294° • -1.3° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.2 dm • VNV 294° • -0.9° • 29/3 13:004.9 dm • VNV 293° • -0.8° • 29/3 14:004.6 dm • VNV 292° • -0.8° • 29/3 15:004.4 dm • VNV 292° • -0.8° • 29/3 16:004.3 dm • VNV 292° • -0.8° • 29/3 17:004.1 dm • VNV 292° • -0.8° • 29/3 18:00 18:00
Östernäs brygga • 2 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
V 280°Vågor V 280°2 dm • 2.0 sek
NNV 329°Vind NNV 329°5.4 m/s • Byvind 8.4 m/s
Klart väder • -3.9°CKlart väder -3.9°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Norrtälje/Stockholms län/Sverige
06:00 6.7 dm • VNV 301° • -2.0° • 29/3 06:006.6 dm • VNV 300° • -1.8° • 29/3 07:006.4 dm • VNV 298° • -1.8° • 29/3 08:006.3 dm • VNV 297° • -1.6° • 29/3 09:006 dm • VNV 296° • -1.5° • 29/3 10:005.8 dm • VNV 295° • -1.5° • 29/3 11:005.5 dm • VNV 294° • -1.4° • 29/3 12:00 12:00
13:00 5.2 dm • VNV 294° • -1.2° • 29/3 13:004.9 dm • VNV 293° • -1.2° • 29/3 14:004.6 dm • VNV 292° • -1.2° • 29/3 15:004.4 dm • VNV 292° • -1.3° • 29/3 16:004.3 dm • VNV 292° • -1.5° • 29/3 17:004.1 dm • VNV 292° • -1.7° • 29/3 18:00 18:00
Fasanviken • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NV 315°Vind NV 315°2.5 m/s • Byvind 6.0 m/s
Klart väder • -8.1°CKlart väder -8.1°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Sollentuna/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.3° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -4.5° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -4.1° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.7° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -3.2° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -2.9° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -1.9° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -2.1° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -2.3° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -3.1° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -3.5° • 29/3 18:00 18:00
Gustavs udde • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NV 321°Vind NV 321°2.8 m/s • Byvind 6.4 m/s
Växlande molnighet • -7.8°CVäxlande molnighet -7.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Vallentuna/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.1° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -3.8° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -3.4° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.0° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -2.3° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -1.4° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -1.6° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -1.7° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -2.0° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -2.4° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -2.9° • 29/3 18:00 18:00
Görväln • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NV 320°Vind NV 320°2.5 m/s • Byvind 5.8 m/s
Dimma • -7.6°CDimma -7.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Järfälla/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.4° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -4.7° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -4.2° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.7° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -3.3° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -2.9° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -1.9° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -2.1° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -2.4° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -3.1° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -3.6° • 29/3 18:00 18:00
Kallhäll • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NV 318°Vind NV 318°2.5 m/s • Byvind 5.9 m/s
Mest klart väder • -7.7°CMest klart väder -7.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Järfälla/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.4° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -4.6° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -4.1° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.7° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -3.2° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -2.9° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -1.8° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -2.1° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -2.4° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -3.1° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -3.7° • 29/3 18:00 18:00
Kungsängen • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NV 318°Vind NV 318°2.5 m/s • Byvind 5.9 m/s
Dimma • -7.6°CDimma -7.6°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Kungsängen/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.4° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -4.6° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -4.1° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.7° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -3.2° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -2.9° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -1.8° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -2.1° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -2.3° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -3.1° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -3.6° • 29/3 18:00 18:00
Kyrkfjärden • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NNV 334°Vind NNV 334°2.5 m/s • Byvind 6.4 m/s
Mest klart väder • -7.0°CMest klart väder -7.0°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ekerö/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.8° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -4.8° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -4.4° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.9° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -3.5° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -3.2° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.8° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -2.0° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -2.2° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -2.3° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -2.5° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -2.9° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -3.3° • 29/3 18:00 18:00
Lidingöbron • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NV 316°Vind NV 316°2.8 m/s • Byvind 6.5 m/s
Klart väder • -7.8°CKlart väder -7.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Lidingö/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.0° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -3.8° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -3.4° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.0° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -2.3° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -1.3° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -1.5° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -1.7° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -1.9° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -2.4° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -2.8° • 29/3 18:00 18:00
Lövstabadet • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NV 319°Vind NV 319°2.4 m/s • Byvind 5.8 m/s
Mest klart väder • -7.8°CMest klart väder -7.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Hässelby/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.4° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -4.6° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -4.2° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.7° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -3.3° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -2.9° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -1.8° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -2.1° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -2.4° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -3.1° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -3.6° • 29/3 18:00 18:00
Munkholmen • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NV 322°Vind NV 322°2.7 m/s • Byvind 6.0 m/s
Mest klart väder • -8.4°CMest klart väder -8.4°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Sigtuna/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.5° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -4.7° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -4.2° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.8° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -3.3° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -3.0° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -2.0° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -2.2° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -2.4° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -3.1° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -3.6° • 29/3 18:00 18:00
Närlundabadet • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NNV 327°Vind NNV 327°2.3 m/s • Byvind 6.0 m/s
Dimma • -7.2°CDimma -7.2°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Ekerö/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.4° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -4.6° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -4.2° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.7° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -3.3° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -3.0° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -1.9° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -2.1° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -2.3° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -2.5° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -3.0° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -3.4° • 29/3 18:00 18:00
Näsaäng S • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NV 316°Vind NV 316°2.8 m/s • Byvind 6.4 m/s
Klart väder • -7.8°CKlart väder -7.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Täby/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.1° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -3.8° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -3.4° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.0° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -2.3° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -1.3° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -1.6° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -1.8° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -2.0° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -2.4° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -2.9° • 29/3 18:00 18:00
Sticklinge • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NV 316°Vind NV 316°2.8 m/s • Byvind 6.4 m/s
Klart väder • -7.8°CKlart väder -7.8°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Lidingö/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.0° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -3.8° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -3.4° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.0° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -2.3° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.0° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -1.3° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -1.5° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -1.7° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -1.9° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -2.4° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -2.9° • 29/3 18:00 18:00
Sätrastrand • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 338°Vågor NNV 338°1 dm • 2.2 sek
NV 325°Vind NV 325°2.5 m/s • Byvind 6.4 m/s
Mest klart väder • -7.7°CMest klart väder -7.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Skärholmen/Stockholms län/Sverige
06:00 4.2 dm • NNV 343° • -4.7° • 29/3 06:004.1 dm • NNV 342° • -4.7° • 29/3 07:004 dm • NNV 342° • -4.3° • 29/3 08:003.9 dm • NNV 341° • -3.9° • 29/3 09:003.9 dm • NNV 340° • -3.4° • 29/3 10:004 dm • NNV 340° • -3.1° • 29/3 11:004 dm • NNV 340° • -2.7° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4 dm • NNV 339° • -1.9° • 29/3 13:004 dm • NNV 339° • -2.2° • 29/3 14:004 dm • NNV 338° • -2.4° • 29/3 15:003.9 dm • NNV 340° • -2.6° • 29/3 16:003.9 dm • NNV 341° • -3.1° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 342° • -3.5° • 29/3 18:00 18:00
Alnäs • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 336°Vågor NNV 336°1 dm • 2.0 sek
NNV 328°Vind NNV 328°2.9 m/s • Byvind 6.1 m/s
Klart väder • -8.7°CKlart väder -8.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Uppsala/Uppsala län/Sverige
06:00 4.6 dm • NNV 341° • -4.5° • 29/3 06:004.5 dm • NNV 341° • -4.7° • 29/3 07:004.5 dm • NNV 341° • -4.2° • 29/3 08:004.4 dm • NNV 340° • -3.8° • 29/3 09:004.4 dm • NNV 340° • -3.3° • 29/3 10:004.3 dm • NNV 339° • -3.0° • 29/3 11:004.3 dm • NNV 339° • -2.7° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4.3 dm • NNV 339° • -2.0° • 29/3 13:004.4 dm • NNV 340° • -2.2° • 29/3 14:004.4 dm • NNV 340° • -2.3° • 29/3 15:004.2 dm • NNV 341° • -2.4° • 29/3 16:004 dm • NNV 342° • -2.9° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 343° • -3.3° • 29/3 18:00 18:00
Morga • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 336°Vågor NNV 336°1 dm • 2.0 sek
NNV 327°Vind NNV 327°2.9 m/s • Byvind 6.0 m/s
Klart väder • -8.7°CKlart väder -8.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Uppsala/Uppsala län/Sverige
06:00 4.6 dm • NNV 341° • -4.5° • 29/3 06:004.5 dm • NNV 341° • -4.7° • 29/3 07:004.5 dm • NNV 341° • -4.2° • 29/3 08:004.4 dm • NNV 340° • -3.8° • 29/3 09:004.4 dm • NNV 340° • -3.3° • 29/3 10:004.3 dm • NNV 339° • -3.0° • 29/3 11:004.3 dm • NNV 339° • -2.7° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4.3 dm • NNV 339° • -2.0° • 29/3 13:004.4 dm • NNV 340° • -2.2° • 29/3 14:004.4 dm • NNV 340° • -2.3° • 29/3 15:004.2 dm • NNV 341° • -2.4° • 29/3 16:004 dm • NNV 342° • -2.9° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 343° • -3.4° • 29/3 18:00 18:00
Skaris • 1 dmBästa surfbara vågorna under angiven period06-09
NNV 336°Vågor NNV 336°1 dm • 2.0 sek
NNV 328°Vind NNV 328°2.9 m/s • Byvind 6.1 m/s
Klart väder • -8.7°CKlart väder -8.7°C. 
Baserat på data från 3 vädertjänster
Uppsala/Uppsala län/Sverige
06:00 4.6 dm • NNV 341° • -4.5° • 29/3 06:004.5 dm • NNV 341° • -4.7° • 29/3 07:004.5 dm • NNV 341° • -4.2° • 29/3 08:004.4 dm • NNV 340° • -3.8° • 29/3 09:004.4 dm • NNV 340° • -3.3° • 29/3 10:004.3 dm • NNV 339° • -3.0° • 29/3 11:004.3 dm • NNV 339° • -2.7° • 29/3 12:00 12:00
13:00 4.3 dm • NNV 339° • -2.0° • 29/3 13:004.4 dm • NNV 340° • -2.2° • 29/3 14:004.4 dm • NNV 340° • -2.3° • 29/3 15:004.2 dm • NNV 341° • -2.4° • 29/3 16:004 dm • NNV 342° • -2.9° • 29/3 17:003.8 dm • NNV 343° • -3.3° • 29/3 18:00 18:00
Till FindWinds butikTill FindWinds butikTill FindWinds butik